Категория "Педагогика"


Категория на документа: Документи по Педагогика
Шуменски университет " Епископ Константин Преславски" КУРСОВА РАБОТА По Методика на обучението по природо- и родинознание в НУ Тема: Използване на възможностите на "свободната работа" за стимулиране на активното детско учене Изготвил: Станимира И. Николаева Спец. ПУНУП- ІV курс ЗО Фак.№316 Проверил: доц. д-р. И. Мирчева Шумен 2008 1. Същност и предимства на "свободната работа". Във връзка със самостоятелната работа на учениците в педагогическата култура се използва понятието "свободна работа".

Категория на документа: Документи по Педагогика
Югозападен университет "Неофит Рилски" Философски факултет Катедра по социология КУРСОВА РАБОТА по Социология на образованието Авторитетът на учителя Изготвил: С.Керезова Проверил: Гл. ас. д-р П. Стойкова №. 11350221032 3 курс, социология Нека си представим , че образователната система е човешко тяло . Човешкото тяло е съвкупност от органи , които ако действат заедно и едновременно ,то тялото е здраво и функционира правилно. Същото е и с образователната система , ако всички звена работят в синх

Категория на документа: Документи по Педагогика
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ " НЕОФИТ РИЛСКИ " - БЛАГОЕВГРАД ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Курсова работа По дисциплина : "Литература, медии и образоание" Тема: 1.Съставяне на тест свързан с "Пространното житие на Константин - Кирил 2. Критерии за есе по тема - "Едип между силата и безсилието" Изготвил: Приел: Бетина Арнаудова Ас. Д- р Елена Азманова Фак. № 12300222013 Специалност: Българска филология - I курс задочно обучение Тематичен тест за проверка на знанията върху материала за "Пространното житие на

Категория на документа: Документи по Педагогика
Тракийски университет - гр.Стара Загора Медицински факултет Катедра "Социални дейности" Курсова работа Тема: "Отношенията в студентската група" Дисциплина:Социална педагогика Разработил: Теодора Пенчева Тенева,фак.№232 Първи курс-редовно Съдържание: 1. Увод (3 стр.-4 стр.) 2. Студентската група като микросреда (4 стр.-5 стр.) 3. Особености на микроотношенията - роля, комуникация, експектация, идентификация (6 стр.-10 стр.) 4. Относителна самостоятелност на съдържаниета на микроотношенията (10 с

Категория на документа: Документи по Педагогика
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ - ВАРНА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН ТЕМА: Диагностика на знания и умения за битово - поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по Домашен бит и техника Дипломант: Научен ръководител: ...................... ............................ ВАРНА 2011 г. Увод .........................................................................

Яндекс.Метрика
92 92 100 100