Категория "Педагогика"


Категория на документа: Документи по Педагогика
Предложения за ресурсно подпомагане по учебни предмети: Български език и литература Критерии за езиково развитие-показател ,,свързана реч" -Съставяне на разказ по преживяване,сричков анализ,съставяне на повествователен текст по серия картини. Критерии за моторно развитие-фина моторика -Прерисуване на триъгълник,повтаряне по пунктир,рисуване на човешка фигура. Критерии за когнитивно развитие-рисуване на група от геометрични фигури. 9.Критерии за усвоени знания и придобити умения и компетенции у

Категория на документа: Документи по Педагогика
 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ КУРСОВА РАБОТА ПО МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА ПРОФ. Д-Р ТЕОДОР ПОПОВ. ДП НА ТЕМА: СТУДЕНТЪТ КАТО СУБЕКТ НА ОБУЧЕНИЕТО ИЗГОТВИЛ: КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА СПЕЦИАЛНОСТ: "УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ" СТЕПЕН: БАКАЛАВЪР ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА І КУРС, ІІ СЕМЕСТЪР, ФАК.№ 525 СОФИЯ - 2014 Г. Субектът като понятие и съдържание се разбира посредством неговата социална роля, дейност, взаимоотношения и взаимодействие с други субекти и обекти от соц

Категория на документа: Документи по Педагогика
ДИДАКТИКА 1. Според дидактиката същността на обучението е : Единство между две дейности:преподажане и учене.Това единство е възможно чрез методите на обучение, образователно съдържание, дедактически средства, стратегия (технологии на обучението). 2. Кое е основното дидактическо отношение : в) преподаване-учене а) преподаване-обучение г)метод-съдържание б) цел-съдържание д) принцип-метод в) преподаване-учене е)цел-мотив 3. Кои са основните характеристики на преподаването.То е: елемент на специфи

Категория на документа: Документи по Педагогика
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА РЕФЕРАТ По дисциплината " Теория на възпитанието" На тема : Възпитателният облик на съвременния учител - личностна и професионална философия, компетентност и култура. Автор: Александра Сашова Цветкова Специалност: "Социална педагогика" Форма на обучение: З.О. Първи курс, фак.№ 30589 2013 Чрез ума си човек може да разреши задачата, която му е била отредена още при неговата поява на земята - това става пос

Категория на документа: Документи по Педагогика
Особености на децата от предучилищната възраст. Физическо и психическо развитие. Хармоничност в развитието. В процеса на онтогенезата предучилищната възраст се характеризира с бурно физическо развитие на детето. "В първите седем години детето извървява огромен път на физическо и духовно развитие, което се изразява в значителни психофизически промени". /Психология детей дошкольного возраста, Москва, 1964 г. под ред. на А. С. Запорожец и Д. Б. Эльконин, 175/. Нормалното, хармонично физическо разв

Яндекс.Метрика
92 92 100 100