Категория "Педагогика"


Категория на документа: Документи по Педагогика
 Методите на обучение в дидактиката се обсъждат от времето на Ян Амос Коменски. Той е един от най-важните проблеми в съвре-менната дидактика. "Началото и краят на нашата дидактика ще бъде търсенето и намирането на начин, с помощта на който учителите по-малко да обучават, а учениците повече да научават"- Ян А.Коменски. Терминът "метод" идва от гръцки произход /metodos/ и означава път, начин, способ на действие, начин на поведение. Методите на обучение изграждат процесуалната страна на технология

Категория на документа: Документи по Педагогика
 ВТУ - "Св. Св. Кирил и Методий" Катедра: Педагогика Уч. Дисциплина: Педагогика на математическата култура в детската градина Анализ на статия Спец: ПНУП - задочно Математическата подготовка на децата в детската градина Автор: Румяна Борисова Публикувана в брой №4 година 2009 на сп. "Предучилищно възпитание" Подготовката на децата по математика за първи клас предполага да се вземат под внимание специфичните особености на обучението при 5-6 годишните деца, да се отчетат изискванията по отношение

Категория на документа: Документи по Педагогика
 1.Дидактически анализ на видовете знания във възпитатено-образователна ситуация ,,Картичка за мама'' 1.1 Понятията като вид знания А)понятия отразяващи обекти и техните свойства -материали-картон,шнур -название на учебния образец-картичка за мама -инструменти и пособия-лепило -свойства-твърдост на картона,цвят на картона,еластичност на шнура Б)понятия отразяващи процеси и явления -технологична операция-залепване и отлепване от перфорация,нанизване на конец и завързване на конеца -технологичен

Категория на документа: Документи по Педагогика
ЮЗУ "Неофит рилски" Факултет: "Обществено здраве и спорт" Реферат На тема: " Комуникативни нарушения при слепоглухи деца и ролята на социалния работник в екипната работа при терапията и социализацията им." По: Комуникативни нарушения Изготвил: 3 курс Специалност: "Социални дейности" Фак.номер Твърде често за слепогухите се мисли , че са напълно слепи и напълно глухи. За щастие това се среща при един сравнително малък процент от популацията на слепоглухите . Повечето слепоглухи са с остатъчно зр

Категория на документа: Документи по Педагогика
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ КУРСОВА РАБОТА ПО МОБЕЛ ТЕМИ: 1.Звук и буква "Щ"-1 клас 2.Лични местоимения-3 клас 3."Дядо и ряпа"-1 клас 4.Преразказ по приказка-3 клас Изготвил:Красимира Коева Проверил:Н.Бенин 106703 План-конспект 3 клас Тема на урока:Преразказ на приказка Цели: -формиране на начални умения за предаване на пряка реч като полупряка и авторска реч; -усъвършенстване на уменията да се преразказва текст; -възприемане и анализ на народна

Яндекс.Метрика
92 92 100 100