Категория "Педагогика"


Категория на документа: Документи по Педагогика

Категория на документа: Документи по Педагогика
Основни етапи в развитието на детската реч Речта е свързана със социалното развитие на човека, а не е вродена функция. Общото здравословно състояние, правилното функциониране на нервната система, развитието на умствените способности на детето и речевото обкръжение са фактори, от които зависи правилното овладяване на речта. Общуването е един от начините на човешката жизнена дейност, необходимо условие за формирането както на обществото, така и на личността. В своето развитие речевата функция пре

Категория на документа: Документи по Педагогика
Нови нормативни документи за модернизация на началното образование След 2000г. излязоха редица нови нормативни документи, въз основа на които се осъществява реформата: 1. Закон за Народната просвета - излиза през 1991г. В него са внесени два пъти изменения и допълнения. Според закона децата трябваше да тръгнат на училище на 6годишна възраст. У нас беше проведен експеримент за обучение на 6 годишни деца, но експериментът се провали и в него беше внесено изменение децата да тръгват на училище на

Категория на документа: Документи по Педагогика
 Методите на обучение в дидактиката се обсъждат от времето на Ян Амос Коменски. Той е един от най-важните проблеми в съвре-менната дидактика. "Началото и краят на нашата дидактика ще бъде търсенето и намирането на начин, с помощта на който учителите по-малко да обучават, а учениците повече да научават"- Ян А.Коменски. Терминът "метод" идва от гръцки произход /metodos/ и означава път, начин, способ на действие, начин на поведение. Методите на обучение изграждат процесуалната страна на технология

Категория на документа: Документи по Педагогика
 ВТУ - "Св. Св. Кирил и Методий" Катедра: Педагогика Уч. Дисциплина: Педагогика на математическата култура в детската градина Анализ на статия Спец: ПНУП - задочно Математическата подготовка на децата в детската градина Автор: Румяна Борисова Публикувана в брой №4 година 2009 на сп. "Предучилищно възпитание" Подготовката на децата по математика за първи клас предполага да се вземат под внимание специфичните особености на обучението при 5-6 годишните деца, да се отчетат изискванията по отношение

Яндекс.Метрика
92 92 100 100