Възпитателният облик на съвременния учител – личностна и професионална философия, компетентност и култура


Категория на документа: Педагогика


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

РЕФЕРАТ

По дисциплината " Теория на възпитанието"

На тема :

Възпитателният облик на съвременния учител - личностна и професионална философия, компетентност и култура.

Автор: Александра Сашова Цветкова

Специалност: "Социална педагогика"

Форма на обучение: З.О.

Първи курс, фак.№ 30589

2013

Чрез ума си човек може да разреши задачата, която му е била отредена още при неговата поява на земята - това става посредством способността му да съзерцава, да наблюдава, да разсъждава, да разбира и осмисля всичко, което се явява като обект на неговото проучване. Малцина са обаче тези, чието сърце и ум копнеят да дарят полученото знание, да направят хората по-умни и по-добри, малко са тези, които искат да споделят всичко научено, които изпитват необходимостта да предават познанието, да правят хората по-добри, да им помагат да бъдат по-щастливи.Но този, който носи всичко това в себе си, който има търпение и е изпълнен с безкористни цели - той е призван да бъде учител.

Учителят трябва да може да преодолява себе си, да преглъща егото си, да бъде максимално полезен на учениците си, да умее да вижда нещата от всичките им страни, да умее да вниква в даден проблем и дори отвъд него, да помни, че тези, които учи са също толкова важни както и самото знание - трябва да ги уважава и обгрижва. Необходимо е чисто сърце ,за да търсиш и даваш знание. То е първото нещо, с помощта на което човек е започнал да се бори с природните сили, да преодолява препятствията по пътя си. Затова и учителят трябва да стимулира както другите така и себе си да търси още и още познания, трябва да се стреми към постоянно самоусъвършенстване.Само така би бил достатъчно добър пример за следване. Знанието във всичките му варианти трябва да бъде мисията на учителя. :

" - всички възпитатели трябва да изучават човешкото естество във всякакъв план.
- те трябва също така да прочват условията, при които се пробуждат и развиват определени добри или лоши качества у човека.
- възпитателят трябва да знае как в мозъка са разположени човешките способности, кои са силните и слабите наклоностти в човека, кои мозъчни центрове са по-развити и кои не толкова добре.."
Тук вече стигаме и до това колко голямо значение има и от каква важност е компетентността на учителя. За да може човек да действа ефективно в дадена област, той трябва да притежава съответстващите знания и способности : педагогически и специално предметни знания, владеене на методите за обучение в дадената дисциплина, както и комуникативност. Без тях не можем да говорим за учител в истинския смисъл на тази дума. Освен компетентен такъв той трябва да бъде и възпитател. Възпитанието е процес на формиране на съзнателността на дадена личност, изграждането на ценности в нея, формиране на норми на поведение у педагогическия субект. Негова цел е и самовъзпитанието - съзнателна и целенасочена работа на личността над самата себе си, което води до усъвършенстване и развитие. Чрез възпитанието ума на човека се подготвя за прииждащите знания. То пази духа в кондиция, през него умствените способности се насочват към разрешаване основната задача на човешкия живот. Това е изключително важно,тъй като само чрез знанието човек спира да бъде подвластен на невежеството.А дейността на учителя цели да формира у ученика именно знания,умения,навици и способи за познания.

Човекът е надарен с ум, сърце и воля, за да съумее да ги използва и да се води от тях по пътя към успеха, духовитостта и знанието, той трябва да научи основните принципи и истини за живота, тоест да се научи да обуздава низшето в себе си, да изкорени себелюбивите пориви. Всички тези цели могат да бъдат постигнати с помощта на науката и възпитанието. Съвременното общество не е достигнало обаче високото културно равнище, на което именно науката и възпитанието би трябвало да са съумяли да го издигнат. Това е така, защото има проблем в системата - те остават недоразбрани и непрваилно приложени или дори въобще неприложени в живота. Учителят трябва да бъде онзи просветен човек, който да развива и насърчава разума, добродетелта, развитието, да не допуска света да продължава да възпитава човека в егоизъм и злоба. Хората трябва да се научат/ да бъдат научени да изкореняват сами обществените злини, трябва да осъзнаят, че имат дълг спрямо другите. Учителите трябва да подсещат за това тези, които са го забравили и да учат онези, които под влияние на заобикалящия ги свят не са стигнали до тези изводи, не осъзнават вредите, които ние хората сами си нанасяме. Като че ли във всяко следващо поколение безчестието и лошото започва да надделява все повече. Но вместо човечеството да се бори с това явление, то дига ръце от проблема, казва си, че няма смисъл, че всеки опит за борба би бил излишен и неуспешен. Това обаче съвсем не е така. Обществото е като един организъм и всяка дейност оказва влияние. Нужно е всеки индивид да се старае да подобри общественото здраве, защото само така би могъл да остави положителен отпечатък върху бъдещите поколения. Доброто трябва да бъде посято у хората, за да даде плод. Благородството е вече дефицит. За него трябват примери, които да влияят - учителят е онзи светъл пример, който трябва да носи в себе си добрите качества, не само, за да ги предаде на своите ученици, но и истински да им повлияе, да успее да влезе в ума и сърцата им, да успее да ги научи да искат и как да бъдат достойни хора. Именно затова не всеки може да бъде учител - това е призвание. Човекът заел се с тази мисия трябва да е пречистен от всички злини на заобикалящия го свят, но в същото време и да ги познава, за да може да създаде у другите желание за търсене на мир, благоденствие и духовно просвещение. Но разумът е този, който прави учителя наистина такъв - той трябва да вижда ясно нещата и да има отлична преценка за доброто и злото. Да ги познава, за да знае как да се "справи" с тях.

Философията на съвременния учител трябва да бъде следната - в основата на развитието на човека лежат добродетелта и истината, това е към което той самия трябва да се стреми. Образованието е много по-важно отколкото съвременното общество смята - то въплатява у човека благородни мисли и добри желания. Вярата в него обаче е разклатена поради липсата на добри преподавателски примери, които да вярват в него и да палят вярата и в другите. Учителите са мостът между хората и знанието, те не трябва да забравят своята мисия, колкото и трудно да е понякога нейното изпълнение, защото по този начин основната цел на образованието ще бъде забравена. Ако те забравят смисълът на своята професия и се отдадат на злобата и негативизма то те не заслужават званието "учител". Той трябва да извади човека от умственото му заблуждение и мрак и да предпази човешкото общество от нравствен упадък. Това е нелека задача,чието изпълнение трябва да бъде прието само от културни, компетентни и духовно извисени хора. Те трябва да възпитат човечеството в три основни начала : в пътя на истината, в пътя на добродетелта и в пътя на любовта. Това са разумните начала,които би трябвало да следваме.

Слабото образование и липсата на възпитание е свързано с ниските ценности у децата. Чрез своята компетентност и култура учителят трябва да носи със себе си знанието и силата да запалва пламъка в хората, да ги облагородява, да чувста своята прфесия като мисия и да се бори за нея, да може да ѝ се отдаде изцяло, а по този начин да се посвети изцяло на изгаржадането на едно по-добро човешко общество.

Съвременния учител трябва да бъде пример, идол и будител - от това има нужда света. Но той трябва да осъзнава тежестта и силата на професията си - нейната огромна значимост и да не се предава в битката с невежеството.

Литература :

Дънов П., Науката и възпитанието, С.2007

http://ytotseva.blogspot.com/2009/06/blog-post_3353.html

http://www.diuu.bg/ispisanie/Esenen_forum/DIUU_Esenen_nauchno-obrazovatelen_forum_dokladi.pdf

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възпитателният облик на съвременния учител – личностна и професионална философия, компетентност и култура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.