Възпитанието и образованието в древен Египет и древен Рим


Категория на документа: Педагогика


обучение. Познавателната активност на учениците може да се стимулира чрез
организирането на различни състезания между тях. Квинтилиан препоръчва въвеждането в начална грамотност да се извършва чрез игри с букви, изработени от
слонова кост или друг материал, приятен за гледане и пипане.

В училищата за красноречие граматическото и ораторското обучение са тясно свързани. В тях приоритет има изучаването на историята. Подготовката на оратора трябва да завърши с изучаването на философия и реторика. Квинтилиан ясно осъзнава необходимостта от дисциплина, но тя не трябва да бъде много строга. Той решително се противопоставя на използването на телесните наказания като дисциплинарна мярка.

3. Сравнителна характеристика на възпитанието и образованието в Древен Египет и Древен Рим

Условия за възникване на училища се появяват най-напред в страните на Древния изток (Китай, Индия, Асирия, Египет и др.).

Първоначално в Древен Египет се залага на възпитанието получено в семейството. Родителите са задължени да обучат в своя занаят децата си. Много близко е и първоначалното възпитание в Древен Рим. То има родово-племенен характер. Осъществява се в процеса на трудовата дейност. Когато се развива патриархалното семейство, възпитанието получава семеен характер. Семейството има много сериозно отношение към възпитанието на децата. Родителите ги водят навсякъде с тях. Пълнолетие настъпва на 16 год. възраст. До това време юношите носят дълги коси, бяла тога с червени ленти. Целта на възпитанието е земеделецът-войн. Децата от ранна възраст участват в трудовата дейност. Учат се и на военно изкуство. Нравственото възпитание се осъществява в почит към боговете, родители и предци.

Египтяните допринасят много за развитието на геометрията,астрономията и математиката. Възникват училища и на игрищата, където групи от младежи се събират и се упражняват във военно изкуство. Това от своя страна служи за пример на Гърция , а тя от своя страна оказва влияние в начина на образование и възпитание в Рим.

По време на републиканския Рим характерно е силното гръцко влияние и създаване на образователна система. Когато Древна Гърция загива, огромни маси от гърци се заселват в Рим. Сред тях има много философи, хора на изкуството.

Литература :

1. Атанасова, В. История на образованието и педагогическите учения
2. Михаилов Г. История на античната литература Наука и изкуство София 1965
3. Попов,В. История на стария свят.В.Търново,2008.
4. Чакъров,Н. История на педагогиката -първа част.С.,1982

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възпитанието и образованието в древен Египет и древен Рим 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.