Възпитанието и образованието в древен Египет и древен Рим


Категория на документа: Педагогика
КУРСОВА РАБОТА

Тема: "Възпитанието и образованието в Древен Египет и Древен Рим"

СЪДЪРЖАНИЕ:
Увод....................................................................................... 3

1. Възпитанието и образованието в Древен Египет...... 3
1.1. Цел на възпитанието ........................................................... 3
1.2. Начало на образованието ................................................... 4
1.3. Методи и средства на възпитанието и образованието.... 5

2. Възпитанието и образованието в Древен Рим........... 5
2.1. Възпитание в родовия Рим .................................................. 5
2.2. Възпитание и образование в републиканския Рим .......... 7
2.3. Края на републиката и началото на империята ( "Августов век") Римското общество и култура през "Августовия век" ................................. 9
2.4. Възпитание и образование в императорския Рим........... 10

3. Сравнителна характеристика на възпитанието и образованието в Древен Египет и Древен Рим..................................................... 12

Литература .......................................................................... 14

УВОД

Възникването и оформянето на робовладелческото общество докарва големи промени и във възпитанието. Това общество е вече класово. В него средствата за производство и произведените блага, както и самите производители са собственост на робовладелците. Трудовата производителна дейност се упражнява от безправните роби. Собствениците робовладелци запазват за себе си умствения, управленческия труд.

В робовладелческото общество възпитанието има класов характер. Децата на робовладелците получават възпитание, което ги подготвя да вършат ръководна работа и умствена дейност, докато робите се възпитават да извършват тежкия физически труд. В това общество има училища но в тях се възпитават само деца на господарите - собственици.

Първите педагогически идеи и образователни институции се зараждат през
епохата на Античността в държавите от Древния Изток - Китай, Индия, Египет, Персия, Вавилон, Месопотамия. Културата и научните постижения на тези общества са предпоставка и основа за възникването, развитието и културния напредък на Древна Гърция и Древния Рим през следващите няколко столетия.

Около 4000 г. пр.н.е. почти едновременно в Египет и Месопотамия възниква изкуството на писането. Първоначално то започва с рисунки на изразявания обект, които по-късно се конвенционализират и се представят с помощта на идеограми, използвани и до днес в Китай.

Историята на Древния Рим преминава през 3 основни периода:
- Родов - до 6 век пр.н.е.
- Републикански - от 6 до 1 век пр.н.е.
- Императорски - от 1 век пр.н.е. до 5 век
Дълго време семейството играе съществена роля за възпитанието на децата. Властта на родителите върху децата е огромна. Момчетата се отглеждат и контролират от бащата, а момичетата - от майката.

1. Възпитанието и образованието в Древен Египет

Около 6000 или 7000 г.пр.н.е. Египет навлиза бавно в ерата на цивилизацията. Тук се появяват градове, храмове, систематично напояване и обществена организация, която се приближава до държавата.

Разцвета на Египетската цивилизация се наблюдава след 4000 г.пр.н.е. До 2400 г.пр.н.е. съществува така нареченото древно египетско царство. От 2400г. До 1580г.пр.н.е. има така нареченото средно царство със столица Тива, а след това до 30г.пр.н.е. , когато римляните завладяват Египет, - ново египетско царство.Първоначално се залага на възпитанието получено в семейството. Родителите са задължени да обучат в своя занаят децата си. Така възникват потомствени занаятчии. В семейството децата получават както общо образование така и професионално.Може да се каже, че тук възпитанието има класов характер.

Тъй като жреците притежават най-много знания и умения, знаят да четат и пишат, пазители са на научните знания и предания, възпитанието и образованието на техните деца трае по-дълго и има характер на школовка. Научното образование на древния Египет се съсредоточава в храмовете, където възникват и първите училища.
1.1 Цел на възпитанието
Възпитателният идеал в древните източни общества е "покорният син и добрият гражданин". Чрез възпитанието у подрастващите трябва да се пробуди синовно чувство и почит към императора.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възпитанието и образованието в древен Египет и древен Рим 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.