Възпитанието и образованието в Античността


Категория на документа: Педагогика


-астрономия
-музика.
DIDAKTIKOS - обучаващ
DIDASKO - обучавам, обучаван
През 4 в.пр.н.е Платон организиран край Атина философска школа , посветена на древногръцкия герой Академ. От тук произлиза думата академия. Школата (Академията) е била закрита през 529г.
Аристотел създава учебно заведение в храма на Аполон в Атина. В Лицея се изучава философия, физика, математика и др.народни науки.
През 3 в.Пр.н.е Птоломей основава място посветено на музите, където се обучават по основни науки: математика, астрономия, философия, естествознание, медицина, история. Преподават Архимед, Евклид, Ератосфен.
MUSEUM - мястото посветено на музите
Сократ създава един от методите на обучение:
-Демос - народ
-Кратос - бласт
=ДЕМОКРАЦИЯ - власт на народа
Жените не са имали право да гласуват. Робите и хората с криминално минало също. До 20 г. младите също не са гласували.
ИДИОТ - хора, които са имали право на глас, но не са се възползвали от това.

Древен Рим
Древен Рим е основан на 21 април 732г. пр.н.е. от двамата братя Ромул и Рим. Двамата са отгледани от вълчица.
Рим е съществувал от 721 пр.н.е до 476г. от н.е. Има 3 периода:
1. Царски период - средата на 8 век - 510г.пр.н.е. (Комиции, Сенат и Цар).
2. Републикански период.
3. Императорски период - 30г.пр.н.е - 476г. от н.е.
Рим се превръща в световна империя, а Средиземно море става вътрешно езеро на Рим.
Педагогическа система се състои във възпитание в традиционни добродетели:
-мъжество
-доблест
-честност
-умереност
-достойнство
-добросъвестност.
Училищата са:
-Елементарни училища-изучавали са освен четене, писане и смятане и пимските закони.
-Граматически училища - за бъдещите политици-школи с изучаване на граматика, риторика, аритметика, астрономия, музика.
-Риторически училища-там се подготвят ораторите,хора с идеи,политици.
Ходили са на училище до около 16г.,като не не е било задължително.
Според съсловното разделение има 2 вида училища: елементарни и граматически.
-Гладиаторски училища-там са учели бъдещи участници в жестоките спектакли.
СПАРТАК - най-известния

МАРК ФАБИЙ КВИНТИЛИАН - испанец, живее в Рим и основава училище за римско-гръцко красноречие. Най-основното му произведение е наречено "Възпитанието на Оратора". Той казва: "Дълъг е пътят на наставлението, кратък на примера".

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възпитанието и образованието в Античността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.