Възпитанието и образованието в Античността


Категория на документа: Педагогика


-геометрия
-математика
-астрономия
-медицина
-механика
-оптика
-архитектура
А от изкуствата се изучават: архитектура, склуптура и поезия.
Египтяни си имат свой календар, които се състои от 365 дни и 12 еднакви месеца.Има различни видове училища:
-училища за духовници - изучават култови обреди, математика, астрономия, анатомия, чертане, геометрия, психология.
-училища за съдии - изучават управление, законодателство.
-училища за военни
-училища за лекари(лечилища)
-писарски училища(за чиновници) - за неблагородници
-царски, фараонски училища.

Древна Гърция
В Древна Спарта населението се нарича "спартиати". 30 000 са владетелни хора, а 220 000 са робите( илоти ), нямат собственост, нямат право. При раждането на дете, група от възрастни хора оглеждат детето дали е здраво или болно. Ако е здраво го връщат на родителите, а ако е болно се хвърлят от скалата.
Образованието е държавно. Когато момчетата станат на 7 г. тръгват на училище. До 7г. детето се възпитава в семейството. От 7г. до 17г. детето се възпитава в училище под ръководството на ПЕДОНОМО (така са се наричали учителите). Учели са: четене, писане, смятане, но органично. Има физическо развитие, закаляване и военна подготовка:
-яздене
-лов
-плуване
-оръжие
-копие
-диск
-лагери.
На 14 г. след изпитване стават АЙРЕНИ (на път да стане войник).
От 18г. до 20г. те са ЕФЕБИ (полувойник), но са без права.
Има КРИПТИИ (нощни хайки).
От 20г. до 30г. стават пълноправни ВОЙНИ (войници).
Когато навършат 30г. се освобождават и имат право да създадат семейство(пенсионират се).
Момичетата не ходят на училище. Майката ги възпитава на домакински умения. Момичетата също се учат да държат оръжие.

Древна Атина
В Древна Атина за пръв път възниква идеята за многостранно развитие и възпитание на децата. Атина има Егейско море, докато Спарта няма. За Атина това е голям плюс, отваря врати към света. Започва обмен на стоки(внос-износ), обмен на култури, езици, познания, започва корабостроенето (конструкцията на големи военни кораби). Има разнообразен, икономичен свят, има чейндж бюра на пристанището. Във вътрешността хората са собственици(грижат се за лозя, маслини). Собствениците са независими от държавата.
В Атина за първи път се организират пазарното стопанство и пазарната икономика. Морето е и храна. Обменят информация, идеи, политически идеи(обсъждат ги). Заражда се художествената култура. Считали са, че всеки един може да живее нормално. Водели са умерен начин на живот. Младият АТЯНЯНИН трябва да бъде много подготвен.
До 7г. детето се подготвя в къщи.
След 7г. момичетата си стоят вкъщи, като се учат от майката.Момчетата тръгват в частно училище.
От 7г. до 14г. децата се обучават в училище на граматика(учи се на четене, писане, поезия).
Има училища на китариста-там се учи музика и се свири на инструмент(лира, флейта). Учат същи и математика, геометрия.
От 14г. до 15г. посещават ПАЛЕСТРА (спортно училище) под ръководството на ПЕДОТРИБ (учител по физическо възпитание и спорт). Тренират-скачане, бягане, диск и копие, борба, плуване, нравствена беседа.
От 16г. те посещават ГИМНАЗИОМ (Държавно училище) - там се изучава философия, реторика.
ПАЙДАГОГ - детеводител (възрастен роб взема детето и го води до училището, като го пази).
От 18г. до 20г. е ЕФЕБИ. Ефебеята е обществено учреждение от казармен тип. Изучават:
-физ.възпитание и спорт
-военно, естетическо, нравствено и умствено възпитание
-граматика
-диалектика
-риторика
-аритметика
-геометрияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възпитанието и образованието в Античността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.