Възпитанието и образованието в Античността


Категория на документа: Педагогика
ПРОТОКОЛ № 1

ТЕМА: ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО В АНТИЧНОСТТА.

Обучението и възпитанието стоят в основата за изграждането на обществото.Целта им е да подготвят подрастващото население за справяне и оцеляване с условията на живот.
Най-древния човек се оформя преди 1 млн.години.
В периода на дивачеството човек е ползвал всичко на готово.Обучението е било по подражание на другите.По-малките са вземали пример от възрастните.Живеят в родови общности,създават се семейства(матриархати). Мъжът заема важна роля за препитанието на семейството,ходи в гората на лов,а жената е доминиращия фактор в къщата и тя взема решенията.Нейните ангажименти са да пази и охранява огъня и да набавя всичката останала храна(растения,плодове).
Патриархалното семейство се появява 10 000 г.пр.Хр. Мъжът става устойчива сила,става основен източник на всички блага.Затова усилена подготовка на децата има целенасочен процес на обучение.Това обучение се извършва от родителите.Жената трябва да пази огнището,момчето следи и се учи от бащата.Придобиват се умения за оцеляване в бита,в умственото развитие на личността.
В периода на варварство вече има уседнал начин на живот.Започва заселването по домове и племена,в които няколко рода живеят заедно.Мъжете се занимават със земеделие и скотовъдство.Има занаяти,които помагат за изработката на предмети нужни за бита.Развива се търговията,започват да разменят стоки,обмяна на идеи,информация (къде какво има и на каква цена е?).Има добив на руда и мед.
Възпитанието е подготовка за оцеляване,за съществуване,за съхранение.Има подготовка по земеделие,грънчарство,тъкачество,военно дело.
Вождът направлява физическата власт.Някой от по-опитните започват да изпълняват ръководни функции.След време синът му го унаследява.Има публично представление,след това е признат за член на племето.
Жрецът направлява духовната власт.Владее емоциите,умовете,настроенията.Прави магии,лекове. Може да предсказва. Негов наследник става синът му.
Има унаследяване, предаване на нравствените ценности.
Възпитанието е кратко, започва от ранна възраст, самостоятелно е, учи на уважение към възрастните. Възпитанието e физическо, умствено, нравствено, емоционално, трудово, социално.
Основават се сложни форми на управление на обществото-държава. Започва подготовката на ръководители. Създава се първата писменост.
Има развитие на производителността, съхранява се опита. Има високо равнище на интелектуална подготовка-светска и духовна. Това дава възможност на специални хора да се занимават и препитват с това.
Първите учители и училища се появяват в Шумер. Обучението става в дома на самия учител.

Хуан Ди основава Древен Китай преди 4 500 години. Съществуват много митове и легенди. В Китай се изработват ранни пари, които са били разменно средство. Появява се и бронзовата монета(200 г.пр.Хр.). Въвеждат своя парична единица.
Император Цин Шънхуанди наредил да бъде изградена стена за защита от враговете на северната граница(Великата Китайска стена). Дължината й е 6 000 км., височината-10 км, а широчината-5-6 м. В построяването й участват около 100-200 хил.души.
В Древен Китай се появява и първата изпитна сесия, която се състои от 4 кръга.
1-ви кръг - на всеки 3г. се провежда във всеки областен град в големи зали. Продължава от 18 до 24 часа. Издържат го 1 от 20 кандидата. Спечелилия получава ЗВАНИЕ ''ЦВЕТУЩ ТАЛАНТ''.
2-ри кръг - на всеки 3г. в главните градове на провинцията.По-труден е и продължава 3 дни. Преминават го успешни 1 от 100 кандидата. Успелият получава ЗВАНИЕ ''ПРИЗНАТ УЧЕН''.
3-ти кръг - провежда се на 3г. и продължава 13 дни. Успелите получават ЗВАНИЕ ''ВПИСАН В СПИСЪКА НА УЧЕНИТЕ''.
4-ти кръг -провежда се на 3г. в императорския дворец. Изпита продължава 30 дни. Успелият получава ЗВАНИЕ' 'ЧЛЕН НА ИМПЕРАТОРСКАТА АКАДЕМИЯ'.Успелите вземат участие в управлението на държавата.
Училищата в Китай са елементарни и висши.Елементарните училища са предимно в домовете на учителите или в храмовете. Изучава се четене и писане, без математика. Във висшите училища се изучават съчиненията на старите китайци.
Училищата през 10 - 11 в.пр.Хр. са били:
-народни училища
-училища в провинциите
-училища в столицата
-императорска академия.
Изучавали са 6 изкуства:
-морал( нравственост
-писменост-7 хил.йероглифа( последователно ги намалили на половина 3500 )
-математика
-музика
-владеене на оръжие (стрелба с лък,сабя,меч)
-езда.
Целта на възпитанието е била да образова човека, да бъде вежлив и възпитан, да има воля и самообладаване, да умее да се взира в себе си и да търси хармония в душата си, в себе си и в това,което го заобикаля.
Семейството в Древен Китай поставя дълга към семейството пред личните чувства. Браковете се уреждат от професионални сватовници, понякога преди да се е родила булката и младоженника.
Наказанията и престъпленията са били бой с пръчка, заключване в клетка, бой с бамбукова пръчка. По-голямо наказание било заточението.
В Древна Индия обществото се дели на касти:
-БРАМИНИ- това са жреци и раджи.Това е господстващата класа. Хората от тази каста стават управници,съдии,лекари.
-КШАТРИИ-това са военните.Хората от тази каста защитават държавата и поддържат реда.
-ВАЙШИ- това са занаятчиите, земеделците, търговците, дребните собственици. Хората от тази каста са задължени да поддържат всичко за първите две касти(брамините и кшатриите).
-ШУДРИ-това са безправни харпии, утайката на обществото(неработеши).
Нямали са право от една каста в друга. Където си се родил, там оставаш. Всяка от кастите си има свои училища и начин за подготовка.

3100г.пр.Хр. Фараон Менес обединява долен и горен Египет. Египтяните си служат със сложни писмени знаци. Имат 700 йероглифа. В Египет се развиват основните клонове на науката:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Възпитанието и образованието в Античността 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.