Връзката и влиянието на виртуалното върху реалното. "За" и "Против" виртуалната комуникация


Категория на документа: ПедагогикаТракийски университет - Стара Загора

Педагогически факултет
Издание:
1.0

Вид на документа:

Оперативен документ
№ на документа:

7.5.1 _OD_1.2.11_PF
В сила от:
14.09.2011

Име на документа

Реферат
Страница:
1 от 9


Виртуална реалност - това е среда , изградена от виртуални обекти , които подлежат на субективна манипулация.Виртуалната реалност се превръща в реална виртуалност.Намиращият се в нереалното свят в много отношения е по жив и интересен от реалния. Вече не само изкуството създава илюзорната действителност на нереалното. Отделния потребител на интернет сам допринася за изграждане на новата реалност , в която съществуват приятели , новини , работа. Извършва се тиха , но трайна метоморфоза на виртуалното в реалното.
През цялото свое съществуване човекът винаги се е стремял да си изгради някакъв илюзорен свят , изтъкан от митове , приказки и вярвания. Индивида е имал потребност да избяга от реалността , от разходка в нереалния , но красив и желан свят на мита. Изкуството и технологията са били винаги не само средство за подобряване живота и покачване нивото на културата. Те са по някакъв начин и своеобразен изход от ежедневието. Технологията променя непрекъснато живота на хората. Нейните промени обаче са винаги реални , винаги предлагат изход от една реалност , предоставяйки друга реалност. В пълен противовес - изкуството е феномен , които създава илюзорен свят. Този свят си има своите закони , свое време , но те не съвпадат с общоприетите или реални разбирания за действителността. Този свят по своему истински и неистински. Той е виртуален. С навлизането на интернет във всички сфери на действителността се изменя и езикът. Общуването търси колосални промени. Виртуалното пространство вече променя самата първична реалност , превръщайки я във философска категория. Заклетият потребител се носи по течението на новата комуникация и не се замисля за реалните въздействия на виртуалното.
Виртуалната реалност във времето на компютърната комуникация наричаме компютърно симулиране: изображение , звук , както и симулирани тактилни усещания с възможност за контролиране на показното , чуваното и усещаното. Названието на виртуалната реалност -

Тракийски университет - Стара Загора

Педагогически факултет
Издание:
1.0

Вид на документа:

Оперативен документ
№ на документа:

7.5.1 _OD_1.2.11_PF
В сила от:
14.09.2011

Име на документа

Реферат
Страница:
2 от 9


от "виртуален" - реално съществуващ , показва , че тя е медия , която не се осъществява в рамките на обикновената действителност. Усещането е
такова , сякаш се намираш във филм , в който ти си пълноправен герой и имаш възможност да го променяш и да постъпваш по избран от тебе начин.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Връзката и влиянието на виртуалното върху реалното. "За" и "Против" виртуалната комуникация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.