Упражнение по дидактика


Категория на документа: Педагогика


ДИДАКТИКА

1. Според дидактиката същността на обучението е : Единство между две дейности:преподажане и учене.Това единство е възможно чрез методите на обучение, образователно съдържание, дедактически средства, стратегия (технологии на обучението).

2. Кое е основното дидактическо отношение : в) преподаване-учене
а) преподаване-обучение г)метод-съдържание
б) цел-съдържание д) принцип-метод
в) преподаване-учене е)цел-мотив

3. Кои са основните характеристики на преподаването.То е: елемент на специфично човешко отношение; причина след която идва ученето; многопластна дейност реализирана от човек специалист; преподаването предизвиква учене, ненаучаване, научаването се предхожда от ученето; вземане на решение; изкуство което зависи от личностните качества на учителят.Преподаването учи ученика как да учи, то е повторно учене.

4.Защо преподаването е многоспектна дейност.Защото включва: планиране и структуриране на обучаващите единици;формулиране на целите на обучението;очертаване границите на учебното съдържание; подбиране на обучаващата стратегия и технология; организиране на дедактическите материали; оценяване на обучението; управляване на класа.

5. Допълнете изречението : Ученето като продукт има две страни-Информационна страна-(зная какво); Оперативна страна-(зная как);

6. Допълнете изречението: Ученето като процес включва -Процес (развитие); Опит (познание); Познание (адаптация).

7. Разграничете понятията учене и усвояване
Ученето е усвояване на факти, знания и умения, който са необходими на учениците. Чрез ученето ученикът променя поведението си в резултат на опита.
Усвояването е елемент на ученето.

8. Кое от следните особености се отнася до учебното познание:
* Достигане до обективно ново знание;
* Предметът на познание се формира от субекта на познание, а не се въвежда от друг субект;
* Достига се до субективно ново знание;
* Пътят на познанието е труден и оригинален;
* Целите на познанието произтичат от обществения прогрес;
* Пътят на познанието е рационален
* Целите на познанието са формирането на личността

9. Съотнесете ориентациите към ученето и техните основни характеристики:

1) основните характеристики на а)поведението на индивида
бихевиоризма са: а; б; д; е съвкупност от навици и

условни рефлекси;
2) основните характеристики на б)усвояване на планове и
когнивизима са: в; г; е; стратегии на познание;

в) активността на учащия

се свързва с интелектуалните

способности;
г) активността на учащия се е несъзнателна;
д)съзнанието е "черна кутия";
е)познаването на механизма на информационната преработка е необходим за обучението.
10 . Съотнесете авторите със съответните структури на обучение:
1.Онишук-в) а) въпрос-отговор-индуктивно заключение
2.Сократ-а) б) ясност-асоциация-система-метод
3.Хербарт-б) в)възприемане-разбиране-запомняне-обобщаванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Упражнение по дидактика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.