Съставяне на тест свързан с "Пространното житие на Константин – Кирил"


Категория на документа: Педагогика


A) четирдесет и две години
B) педесет и шест години
C) тридесет и пет години

18. Къде смъртта заварва Кирил:
A) Моравя
B) Панония
C) Рим

19. През коя година Кирил умира :
A) 965 г.
B) 842 г.
C) 869 г.

20. Къде е погребан Кирил според Пространното му житие :
A) в църквата св. Климента
B) в църквата на светия апостол Петър
C) в църквата на св. Йоан

2. Критерии за есе по тема: "Едип между силата и безсилието"

Писането цели да се види как се справяте с базовите проблеми при писането на текстове. Как се решават граматическите и логически задачи при доказването на тезата.
I. Увод
* Есето е изградено като сложна структура, основата на идеята да се реши проблема.
* Уводът не е задължителен . Може да се започне направо от тезата.
* В увода може да се използват реторични въпроси .
II. Теза
* Тезата трябва да е свързана с темата за това как Едип е между две големи противоплоложности : силата и безсилието .
* Тезата трябва да е добре формулирана, ясно заявена в стъпателната част на писмената работа .
* Да се избере подходяща теза, доказуема в рамките на няколко абзаца.
* Тезата трябва да бъде сбита да няма подробности, расъждения и примери. Те са за аргументацията.
* В тезата нетрябва да се цитра . Цитатът обикновено се привежда като пример в расъжденията.
* Да има ясен метод на организиране в логически ред от подтези и аргументи както за силата , така и за безсилието на Едип .
* Тезата може да съдържа повече от едно твърдение. Всяко твърдение представлява една подтеза. Подтезите трябва да бъдат аргументирани в изложението в тази последователност , в която са написани в тезата .
* Всяка подтеза да се пише на нов ред.
III. Аргументация (изложение)
* Трябва да има доказателствен материал, който да се използва за доказването на тезата.
* Трябва ясно да се вижда , че расъжденията са написани точно по тезата. Между отделните разсъждения да има логическа връзка , да няма рязка граница между тях.
* Трябва да се защити всяко едно разсъждение , което е написано в изложението с помоща на конкретни примери. Както и да се добави цитат от произведението за Едип и най- вече за неговата сила и безсилие.

IV. Заключение
* Заключението трябва да бъде резюме на вече казаното.
* В него нетрабва да има нищо върху , което да не е било разсъждавано преди това .
* Може да се напише и като извод базиран на разсъжденията като цяло.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съставяне на тест свързан с "Пространното житие на Константин – Кирил" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.