Съставяне на тест свързан с "Пространното житие на Константин – Кирил"


Категория на документа: Педагогика


7. От къде идва названието на Кирил - " Философ"
A) от това , че бил компетентен по всички въпроси
B) заинтересоваността му към книгите на св. Григора Богослов
C) от таланта за изучаване на езици и заинтересоваността му към богословието

8. Какви епизоди от живота на Константин - Кирил са подбрани и разказани в житието :
A) раждането
B) ученията на Кирил
C) делото и личността

9. Защо Константин се отказва от земния живот - какво не му достига в него:
A) така той се чувства безсмъртен
B) устремеността към бога
C) губи пицата си

10. С кои библейски герои може да бъде уподобен Константин , когато покръства езичниците :
A) Йоан Кръстител
B) Исус Христос
C) Павел

11. Защо хазарите и сарацините трябва да бъдат оборени :
A) обиждат християните
B) твърдят, че бога на христианите всъщност са три божества
C) искат да се приеме тяхната вяра и да се наруши христянската

12. Как е представено състоянието на азбуката :
A) отделяне на гласни и съгласни букви
B) отделяне на звучни и безвучни букви
C) написана благодаряние на книгата , която взел Кирил от самарянина

13. Каква е ролята на молитвата в цялостната организация на житието:
A) връзка между обществото и хазарите
B) важен " инструмент" между човека и Бога
C) привлича гнева на маджарите

14. Каква е причината Константин да бъде изпратен в Моравия :
A) да проповяда религията на моравците
B) да научи на христянство отказалите се от езичеството
C) за да помогне на болните хора (глухи ; гъгниви)

15. През коя година Кирил и Методий създават българската азбука :
A) 855 г.
B) 864 г.
C) 812 г.

16. Кои са учениците на Кирил и Методий :
A) Наум , Константин, Сава
B) Наум, Сава, Матей
C) Константин, Матей, Павел

17. На колко години умира Кирил:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съставяне на тест свързан с "Пространното житие на Константин – Кирил" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.