Съставяне на тест свързан с "Пространното житие на Константин – Кирил"


Категория на документа: Педагогика


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ " НЕОФИТ РИЛСКИ " - БЛАГОЕВГРАД

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Курсова работа

По дисциплина : "Литература, медии и образоание"

Тема: 1.Съставяне на тест свързан с "Пространното житие на Константин - Кирил
2. Критерии за есе по тема - "Едип между силата и безсилието"

Изготвил: Приел:
Бетина Арнаудова Ас. Д- р Елена Азманова
Фак. № 12300222013
Специалност: Българска филология -
I курс задочно обучение

Тематичен тест за проверка на знанията върху материала за "Пространното житие на Константин - Кирил . Съдържа 20 въпроса, като всеки от тях има по един верен отговор.
Тест № 1

1. Какво е внушението на автора в увода на " Пространното житие на Константин - Кирил " :
A) идеята за милосърдието на Бога, който е издигнал учител за славянско племе
B) Кирил не е богоизбран , а сам решава да тръгне сред християните и да ги насочи към божиите заповеди
C) християните подражават на Кирил

2. Според Пространното житие на Св. Кирил :
A) сключва символичен брак със София
B) зелите деяния на светеца се свързват със защитата на две основни идеи - общохристиянската и славянската
C) св. Кирил е седмото дете на семейството

3. На кой принадлежът думите според Пространното житие на Кирил : "Силом ме изгониха, но не ме обориха, защото никой не можа да противостои на думите ми !" :
A) Константин
B) Йоан
C) Методий

4. Къде според Пространното житие , Философът се усамотява:
A) Цариград
B) Олимп
C) Херсон

5. Кое от изброените чудеса се извършва от св. Кирил по пътя му към Константинопол:
A) предвижда смъртта на Херсонския архиепископ
B) превръща змията , изпречила се на пътя му , в птица
C) прави блатната вода студена и сладка като медовина

6. Според Пространното житие на св . Кирил най - високата точка в защитата на славянската книжовност е диспутът в :
A) Венеция
B) Херсон
C) Константинопол
D) Охрид
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съставяне на тест свързан с "Пространното житие на Константин – Кирил" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.