Същност на стратегическата семейна терапия


Категория на документа: ПедагогикаТерапевт: Кой е съгласен с баща ви?

О: Ние всички смятаме, че Карло е прекалено глезен. Баба също мисли така. Дядо вероятно би се съгласил с майка ни, но той почина. (други не подкрепящи симптома поведения)

Терапевт: Дали Карло започна да се депресира преди или след смъртта на дядо ви?

О: Малко след това, ако не се лъжа.

Терапевт: Ако дядо ви не беше починал с какво семейството ви щеше да е различно сега?

О: Ами майка ни и баба нямаше да се карат през цялото време, защото баба нямаше да живее при нас. А и майка ни нямаше да е толкова тъжна през цялото време.

Терапевт: Ако майка ти и баба ти не се караха толкова много и майка ти не беше тъжна през цялото време, какъв мислиш, че щеше да бъде Карло?

О: Ами предполагам, че вероятно щеше да е по-щастлив. Но тогава може би пак щеше да се кара с татко.

Само чрез задаването на въпроси рамката на проблема на Карло се смени постепенно от психиатрична в симптоматична за трудни проблеми в семейната структура. Ясно се вижда как терапевтът проследява кои са членовете, които са най-въвлечени в симптома (поддържат симптома). Освен това, циркулиращите въпроси позволяват лекота за водене на диалога. Никой не е каран да говори за себе си и същевременно изпъкват оценките (мненията) на всеки за другия, т.е. разкрива се отношенческия компонент на комуникацията, между кои комуникацията е нарушена.

Важно! Прилагането на стратегията кръстосани въпроси винаги трябва да има крайна цел, т.е. да се достигне до определен изход. Празното любопитство може да затрудни още повече проблема.

(8)Стратегическите терапевти са пионери в екипния подход към терапията.

= Първоначално групата използва екипи зад огледални стъкла, за да подпомогне брейнсторм стратегиите, както прави и групата от Милано.

= Пеги Пеп включва екипа по-директно в терапевтичния процес, като превръщат наблюдателите в "гръцки хор", който реагира на събитията по време на терапевтичния сеанс.

Пример: Ко-терапевтът може, със стратегическа цел, да не се съгласи с терапевта. Като свидетели на дебата между екипа и техния терапевт върху това дали семейството трябва да се промени, членовете на семейството могат да усетят, че и двете страни на тяхното колебание са добре представени. Откритото взаимодействие между екипа и терапевта или дори и семейството по време на сеанс проправя пътя за по-късни подходи, при които екипа може да влезе в кабинета и да обсъжда семейството докато те наблюдават

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на стратегическата семейна терапия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.