Същност на стратегическата семейна терапия


Категория на документа: Педагогика


(3) Ритуалите са също запазена марка на Миланската школа. Те били използвани, за да ангажират цялото семейство в серии от действия, които да се противопоставят, или да преувеличат, строгите семейни правила и митове.

Пример:

= На едно семейство, твърде обвързано с разширеното семейство, е казано да провеждат разговори зад заключени врати, всяка вечер след вечеря, по време на които всеки член да говори 15 минути за семейството. В същото време те трябвало да удвоят учтивостта си към другите членове на рода. Преувеличавайки проявите си на лоялност към разширеното семейство и същевременно нарушавайки правилото за лоялност, като се събират отделно и говорят за тях, семейството може да преразгледа и наруши правилото, което задълбочава нефункционалната система.

(4) Ритуалите също така се ползвали, за да се драматизира позитивната конотация.

Пример: Всеки член на семейството трябва да изразява своята благодарност към пациента всяка нощ, затова, че има симптома (Босколо и др., 1987г.).

(5) Групата от Милано разработва също набор от ритуали базирани на разпределението "четни и нечетни дни" (Селвини Палацоли и др.,1978г).

Пример: Семейство, в което родителите са стигнали до задънена улица с родителския контрол, може да се каже, че в четните дни на седмицата бащата трябва да се поема грижата за поведението на пациента, а майката трябва да се държи все едно, че не е там. В нечетните дни майката поема отговорност, а бащата остава настрана. Тук отново строгата семейна последователност е прекъсната и те трябва да реагират различно един спрямо друг.

(6) "Инвариантната рецепта" (Селвини Палацоли и Джилиана Прата)

= Приема се, че че психотичните и анорексични пациенти са хванати в капана на "мръсна игра", борба за надмощие първоначално между двамата родители, в която са въвлечени самите пациенти и която в последствие те превръщат, използвайки симптомите си, в опит да нанесат поражение на единия родител в полза на другия.

= При инвариантната рецепта родителите били напътствани да казват на децата си, че имат тайна. Те трябвало да излизат заедно за различни периоди от време и да го правят по загадъчен начин, без да предупреждават останалите членове на семейството. Терапията продължава по този начин докато симптомите затихнат.

(7) "Кръстосаните (циркулиращи) въпроси" (Босколо и Цечин)

Това е клиничен превод на идеята на Бейтсън за двойното описание (обратна връзка).Кръстосаните въпроси целят да извадят клиентите от централна позиция, като ги ориентират към това да виждат себе си в свързан контекст и да виждат този контекст от позицията на други членове на семейството.

Кръстосаният въпрос се задава на "А", който трябва да разкрие отношението на "В", спрямо "С" и "D". Тук "А" е не говори за себе си, а интерпретира собственото си отношение към вероятната позиция на втори член за отношенията между трети и четвърти член на семейството.

Пример:

Терапевт: "Как би характеризирал баща ти връзката между майка ти и сестра ти, ако можеше да говори свободно с теб за това?". Подобни въпроси са структурирани така, че човек трябва да даде описание на взаимоотношение в отговора.

Като се пита за модели на взаимоотношения като това, цикличната природа на проблемите става явна, тъй като членовете на семейството са издигнати над ограничената им линейна гледна точка.

(8) "Кръстосаните (циркулиращи) въпроси" (Пеги Пен и Карл Том)

Кръстосаните въпроси са доусъвършенствани и систематизирани от Пеги Пен (1982г, 1985г.) и Карл Том, нека се върнем при семейството на Карло и да си представим следния разговор:

Терапевт : Кой е най разстроен от депресията на Карло?

О: Майка ни. (най-въвлеченият в симптома)

Терапевт: Как се опитва майка ви да помогне на Карло?

О: Тя му говори в продължение на часове и прави разни неща за него. (закрепващо симптома поведение)

Терапевт: Кой е най-добре настроен към начина, по който майка ви помага на Карло?

О: Психиатърът, който му предписа лечението. (подкрепящо закрепващото симптома поведение)

Терапевт: Кой не е съгласен?

О: Баща ни. Той смята, че на Карло не трябва да се позволява да прави какво си иска. (най-отдалеченият от симптома, не подкрепящ го)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на стратегическата семейна терапия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.