Същност на стратегическата семейна терапия


Категория на документа: Педагогика


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

РЕФЕРАТ

Дисциплина:
СТРАТЕГИЧЕСКА СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯ

На тема:
СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА СЕМЕЙНА ТЕРАПИЯ

СОФИЯ 2010

Модели на системната фамилна терапия
Стратегическа семейна терапия

а/ Подходът на Джей Хейли

 Подходът се основава на техника за употребата на напътствия - добре обмислени предложения, в съответствие със специфичните изисквания на всеки случай.

 Подходът включва 4 етапа:

= социален етап;

= етап на проблема;

= етап на взаимодействие;

= етап за установяване на целта.

 Социалният етап включва: а/ преодоляване на съпротивите (всички се отпускат и предразполагат; никой не бива да се страхува, че ще бъде обвинен; всички се чувстват удобно; терапевтът е домакин, а гостите му трябва да бъдат ухажвани) и б/ още първото интервю започва с цялото семейство или поне с тази част, която може да събере.

 Етапът на проблема включва: а/ изслушва се всеки един с неговата гледна точка за проблема и личното му участие в него (тъй като майките заемат обикновено по-централна позиция, Хейли препоръчва да се говори първо с бащата, за да се увеличи неговата ангажираност); б/ никой да не бъде прекъсван, докато всички не минат по реда си.

През тази фаза терапевтът търси доказателства за "семейни триъгълници" или "междупоколенчески коалиции", но се избягват коментари относно наблюденията, защото това може да постави семейството в отбранителна позиция.

 Етапът на взаимодействие включва: а/ членовете се насърчават да обсъдят декларираните вече в "етапа на проблема" гледни си точки помежду си.

През тази фаза терапевтът наблюдава взаимоотношенията: Има ли коалиции между някои членове на семейството срещу други? До колко е функционална йерархията? Дали родителите работят заедно или подронват взаимно авторитета си? Кой с кого спори? Кой е неотстъпчив? Кой е пасивен? и т.н.

 Сесията обикновено завършва с поставяне на задача.

Примери: ("Терапия за разрешаване на проблеми" на Хейли)

а/ На една двойка, в която нямали навик да изразяват привързаността си един към друг, било казано да се държат емоционално, за да "научат 12-годишната си дъщеря си как да изразява обич". Препоръчано им е да демонстрират уважение, топлота, загриженост, съчувствие. Съпругът да манифестира поведение на истински джентълмен, а на съпругата - открито да рефлектира удоволствието от това отношение. Трябвало да вербализират отношенията си открито пред дъщерята.

б/ Подходът на Клу Маданес

Маданес е известен с въвеждането на техники-преструвки. Такава стратегия е да се поиска от симптоматично дете да се преструва, че има симптом и да се насърчат родителите да се преструват, че помагат. Детето може да отхвърли настоящия симптом, след като преструвката, че има такъв изпълнява същата функция в семейството. Техниката включва драматургично реконструиране на поведенията на членовете на семейството, когато е активизиран симптома, с последваща размяна на тези поведения. Този сценарий се разиграва първо по време на сесията. След проследяване на поведенията, се установяват тези, които поддържат реално симптома. След това от семейството се иска упоритост и последователност за изпълнение на предписание, с което трябва периодично да разиграват вече заучената на сесията сцена с разменените роли, но в къщи.

Пример:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на стратегическата семейна терапия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.