Същност и лечение с ултрависокочестотните токове (УВЧ)


Категория на документа: Педагогика


 Медицински университет-София

Факултет по,,Обществено здраве"

Дисциплина:Методика на обучението по практика от специалностите от направление здравни грижи

МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА

На тема:Същност и лечение с Ултрависокочестотните токове(УВЧ)

Изготвил: Преподавател:
Марияна Иванова Димчева Доц.С.Младенова,ДМ
Магистърска програма по
,,управление на здравни грижи"
Фак номер:М180

София 2013г.
Методическа разработка на учебно-практическо занятие
Тема:Същност и лечение с Ултрависокочестотните токове(УВЧ)
Учебна форма:учебно-практическо заначтие
Място:Обучението се провежда в кабинета по Физиотерапия в Специализирана болница за рехабилитация"Свети Мина" гр.Вършец
Времетраене:90 мин.
Специалност:мед.сестри
Студентска група:състои се от 6 студентки 1 курс,1 семестър мед.сестри
Генерална цел:Въз основа на усвоените нови знания,умения и навици,всеки студент в края на занятието да е в състояние да може да проведе УВЧ терапия,съобразно минималното изискуемо ниво на компетентност в следните области и нива:
Специфични учебни цели:В края на УПЗ,студентите да са в състояние:
-Да дават пълното и точно определвение на понятието УВЧ.
-Да знаят терапевтичните ефекти от УВЧ процедурата
-Да знаят изискванията към помещението за провеждане на УВЧ
-Да знаят при кои заболявания се прави УВЧ
-Да знаят противопоказания при които не се прави УВЧ
-Да знаят времетраенето и курса на лечение с УВЧ

Предварителна подготовка:
1.Предварителна подготовка на преподавателя:
-Теоритична подготовка-литературна справка по темата от учебника по Физиотерапия.
-Материално-техническа подготовка-Проверявам състоянието на кабинета за провеждане на учебно-практическо занятие(осветление,отопление, оборудване).
- Установявам наличието на необходимите специализирани принадлежности за провеждане на занятието(УВЧ апарат,процедурен картон).
Педагогическа подготовка:
-формулиране на генералната и специфични учебни цели на занаятието.
-подбор на учебни методи-наблюдение,инструктаж,демонстрация,метод контрол:тест или бнеседа,работа в малки групи
-изготвяне на беседа:за проверка на входящото ниво знания(Приложение 1)
-изготвяне на изисквания към пациента(Приложение 2)
-изготвяне на алгоритъм за извършване на УВЧ терапията(Приложение 3)
-изготвяне на ситуационна учебна задача за самостоятелна аудиторна и извън аудиторна работа(Приложение 4)
2.Предварителна подготовка на студентите:
-Теоритична подготовка по темата от учебника по Физиотерапия

Ход на Учебно Практическото Занаятие
1.Уводна част-15 мин.
-Проверка от преподавателя за физическото присъствие на студентитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и лечение с ултрависокочестотните токове (УВЧ) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.