Социологическа анкета


Категория на документа: Педагогика3) На въпроса трябва ли да се уважи правото на свобода на учениците за личен избор на облеклото, което ще носят в училище, 70% отговарят с "да", 10% - "по-скоро да" и 20% - "по-скоро не". В отговор на въпроса трябва ли учениците да участват в избора на униформа на училището, в което се обучават 100% от анкетираните отговарят с "да".
4) Отговорите на отворения въпрос показват, че всеки от анкетираните има различно мнение за това, какво е решаващото условие, за да бъдат униформите приети от учениците:

5) Анкетираните определят като значим фактор въвеждането на униформа за намаляване ефекта от социалното разделение на база облекло, с "да" отговарят половината, 30% клонят към отговор "да", 20% си поделят "не" и "по-скоро не". Прави влечатление, че всички за изразили мнение.

6) Анкетираните отговарят разнозначно на въпроса трябва ли и учителите да носят определено облекло, за да въздействат дисциплиниращо на питомците си: 10% - "да", 10% - "по-скоро да" и 20% - "по-скоро не", като мнозинството няма мнение или не може да прецени - 60% .

7) На въпроса трябва ли учениците да се задължават да носят всеки ден униформа, анкетираните се разделят в мнението си: 30% - "да" и 10% - "по-скоро да" като сбор са равни на 40% на отговорилите с "по-скоро не", 20% - не са изразили мнение.

8) Според обединеният резултат от 90% (60% "не" и 30% "по-скоро не") участниците в анкетата определят, че задължението да се носи униформа не би довело да повишаване на успеваемостта на децата в училище.
Но всички анкетирани отговарят с позитивна нагласа за ефекта от униформата върху дисциплината в училище, с 70% - "да" и 30% - "по-скоро да":

6. Изследванията по темата в САЩ продължават вече десет години и не са предприети политики за въвеждане на задължителна униформа в държавните училища, поради либералната политика на държавата и противоречието с текстовете в Конституцията и ясно изразеното негативно отношение на учениците.

В България нагласите са отчетливо положителни в подкрепа на политиката на Министерството на образованието за въвеждане на униформи за учениците. Въпроса е доколко ще е ефективна тази политика спрямо подобряване условията на училищната среда, редуциране на конфликтите, ограничаване на случаите на насилие и спечелване на уважението на учениците към институцията "училище".

От получените резултати в настоящата анкета могат да бъдат изведени следните изводи:

- При съпоставяне на резултати от точка 1) и точка 7) на пръв поглед нагласите са противоречиви. Сред анкетираните е силно изразено мнението, че училищните униформи няма да гарантират сигурността в училищата, от друга страна изказват изцяло позитивна нагласа за положителния им ефект върху дисциплината на учениците. Това противоречие дава насоки за последващи изследвания, които да установят дали общественото мнение приема сигурността като външен фактор за обучаващите се и какви са причините училището да не може да гарантира сигурна среда.

- Отчетените резултати по точка 2) могат да се тълкуват като недостатъчна яснота сред анкетираните за това, каква е цената на униформата, колко униформи трябва да се закупят за една учебна година и може да е индикатор за липса на диалог между заинтересованите страни, което би могло да послужи за бъдещо изследване - администрацията на училищата търси ли обратната връзка от родители и ученици.

- Като цяло проведената анкета отразява позитивна нагласа на студентите изучаващи "Социален мениджмънт" за въвеждането на задължителна униформа за българските учениците, но при условие, че се вземе под внимание мнението им при избора ѝ.
1

 www.lancaster.k12.oh.us
2

 Бел. авт.
3

 http://teacher.scholastic.com/kidusasu/uniforms/chart1.htm
4

 Бел. авт.
5

 http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=393
6

 http://www.teenproblem.net/forum/showthread.php/
7

 http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=183141.135

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социологическа анкета 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.