Социологическа анкета


Категория на документа: Педагогика


15.59
Учители
9.95
25.37
38.81
12.94
7.96
Ученици от I до V клас
14.94
11.39
19.67
19.01
31.88
Ученици от V до XII клас
6.98
5.58
12.01
15.84
52.37


В извадката прави впечатлени крайно негативното отношение на учениците ("Въобще не съм съгласен") към твърденията в анкетата, като тенденцията е за увеличаването му при обучаващите се в горен курс, представено с повече от 50%.2

Публикуваните резултати са прадставени за анализ на Police committee (регионален инспекторат по образованието). Коментара, публикуван на официалната страница на Ланкастърските училища, е свързан с част от мненията изразени при провеждането на анкетата:

"Отидох в частно училище. Носех училищна униформа. Видях битки, хората се проваляха, аз не се чувствах в безопасност."

"Мисля, че ние трябва да имаме униформи, защото така директора няма да създава проблеми на хората, заради носенето скъсаните дънки и къси шорти. И така хората ще следват закона. И другите няма да се смеят на дрехи ни. Харесва ми тази идея."

"Ако паднеш от прозорец, дрехите няма да те спасят." (нарисувани две деца падащи от прозорец със и без униформа ... с еднакъв резултат)

"Бих искал да видя как ще изглеждат тези униформи."

"Трябва да имаме униформи, защото това ще ни пази."

"Трябва да се обличаме според нашия собствен стил, изразявайки себе си. Училищни униформи, носени всеки ден, не биха ли били по-често мръсни... Училището е безопасно място, нали?"

В едно мащабна изледване в САЩ по региони публикувано в Интернет3, гласовете "за" и "против" са представени в следната коминна графика:

Училищни униформи: Да или Не (по региони)

Изследователите поставяйки си следните цели, получават сътветно долуописаните резултати:

* На база получените резултати да се установи дали повече или по-малко деца в САЩ смятат, че учениците от държавни училища трябва да носят униформи? - Не, не трябва да има униформи.

* В кой регион на страната децата имат различно мнение от това на останалите? - Северозападен регион.

* Въз основа на броя на учениците, които са били анкетирани в тази област, каква може да е вероятната причина за различното мнение? - Малък брой анкетирани, което може да доведе до изкривяване на резултатите.

* На пръв поглед от графиката, без да правят каквито и да било математически изчисления, да се прецени процента на казалите "не" на училищни униформи. - Около 80 %.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социологическа анкета 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.