Социологическа анкета


Категория на документа: Педагогика


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "СОЦИАЛНИ И ПРАВНИ НАУКИ"

КУРСОВА ЗАДАЧА ПО ДИСЦИПЛИНАТА
"МЕТОДИ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКОТОИЗСЛЕДВАНЕ":

СОЦИОЛОГИЧЕСКА АНКЕТА НА ТЕМА:
Трябва ли да е задължителна униформата в държавните училища в България?

Студент: Преподавател:
Специалност:
Фак. №

Варна
2014 г.
Трябва ли да е задължителна униформата в държавните училища в България?

I. Училищната униформа води началото си от Обединеното кралство, където е част от историята на образованието и културата на обществото. Пренесена в Новия свят, тя става неизменна част от визията на частните училища.

През последното десетилетие в САЩ, поради фрапиращи случаи на насилие на ученици над техните съученици и учители, активно се дискутира въвеждането на униформата като задължителен елемент в училищата с държавна субсидия. Във връзка с това са проведени множество социологичски изследвания за това, дали училищното облекло би гарантирало сигурността на учениците. Например през 2011 г. Асоциацията на държавните училища в Ланкастър, Пенсилвания1 сформира доброволческа комисия от представители на заинтерeсовани групи, с цел провеждане на проучване, което да отговори на въпроса "Трябва ли в нашия район да се въведе училищна униформа?", поставяйки три основни критерия:
1. Училищната униформа повишава ли академичните постижения?
2. Училищната униформа повишава ли безопасността?
3. Ценовия фактор (определен като най-важен в "тези трудни икономически времена") да е неутрален, с препоръка цената на униформите да не води до допълнителни разходи за институциите, но и да не затруднява финансово самите родители.

Целевите групи са ученици от I до V клас, ученици от V до XII клас, родители и преподаватели.

На всички участниците в анкетата са представени три твърдения с възможни отговори по скала - напълно съм съгласен; по-скоро съм съгласен; неутрално (нямам мнение/не мога да преценя); по-скоро не съм съгласен; въобще не съм съгласен.
Резултати от анкета в %:
1. Аз мисля, че трябва да има училищна униформа.
Група:
напълно съм съгласен
по-скоро съм съгласен
неутрално
по-скоро не съм съгласен
въобще не съм съгласен
Родители
15.48
12.90
25.14
15.26
19.15
Учители
21.39
22.89
29.35
11.94
9.45
Ученици от I до V клас
18.27
6.58
12.35Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социологическа анкета 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.