Социална педагогика


Категория на документа: Педагогика


-опознаване на детето
-стремеж да поддържа професионална форма
-формиране на нов тип отношения с учениците,родителите и колегите си
-вътрешна мотивация за работа
4.за обществото
-формират се хора с ново мислене
-хора с духовни ценности
-хора с усет към фантазията,към истината и чувството за отговорност
Критики към валдорфската педагогика:
-независимостта от държавата
-едностранчивост на подготовката
-образователна свобода

Кооперативно обучение и социална интеграция
Предимства на кооперативното обучение:
1.обща цел
2.съчетаване на общата с индивидуалните цели
3.общуване и сътрудничество
4.взаимопомощ
5.принцип на взаимното допълване
6.независимост на всеки,но и отговорност
7.усилия,енергия за достигане на крайния продукт

Петер Петерсен(1884-1952г.)-създател на Йенския план
Педагогически възгледи на П.Петерсен:
-необходимост от реформиране на педагогиката като автономна наука,чийто предмет е възпитанието
-възпитанието не е само интелектуален процес,а преди всичко междучовешки отношения
-възпитанието има смисъл да изведе детето от състоянието на несамостоятелност,от състоянието на зависимост
-възпитанието да води към саморегулиране и към самовъзпитание
-възпитанието да бъде антиавторитарно
-възпитанието е процес на хуманизиране,духовно проникване и усъвършенстване на човека
Йенски план на П.Петерсен:
1.образуване на групи по интереси вместо класове от връстници
-първа група на малките(1-3 клас)
-средна група(4-6 клас)
-горна група(6-8 клас)
-младежка група(9-11 клас)
2.използване на седмичен план за работа
Понеделник се отива на училище в 9ч.Първият час е адаптационен.От вторник до събота има курсове по постижения(главно немски език и математика),работа по групи.В петък задължително общо събрание на групите.Разпределение на времето-работа в група(16-23%);работа в курсове(20-26%);занимания по избор(17-23%),останалото време е за разговори и игри
3.използване на собствения опит
4.използване на метода на проектите
5.осигуряване на знания за живота
6.курсове за упражнения
7.адекватност между учебно съдържание и учебни методи и техники
8.празниците в училището
9.отчет за работата и постиженията вместо бележки
10.училищната стая за живеене
11.педагогическо изследване на фактите(изследователски методи:идентифициране на детството,събиране на спомени за детството,събиране на данни за детски постижения;сравнително исторически,пряко наблюдение)
12.университетска подготовка на учителите
Приноси на П.Петерсен:
-реформаторско отношениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална педагогика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.