Социална педагогика


Категория на документа: Педагогика


Критики:
-системата е авторитарна
-системата е бюрократична
-в изследванията се използват стари образци

Социално възпитание и духовно развитие на личността
Рудолф Щайнер
Разклонения на антропософията:
1.Теория на познанието
2.Педагогика(система на валдорфските училища)
3.Теология(християнство)
4.Социални науки(икономически,правно-политически,духовни)
5.Медицина
6.Биодинамично земеделие
7.Евритмия
8.Изобразително и сценично изкуство
9.Художествено формиране на говора
Принципи на валдорфската педагогика:
-единен характер на училището
-независимост на училището от държавата
-свободен характер на педагогическата дейност
-кооперативен характер на педагогическата дейност
-обучение в пантеизъм(преклонение пред природата,но и опазването й)
-цялостно хармонично развитие на личността(интелектуално,физическо и естетическо развитие)
-образователна свобода на учителите и учениците
-съчетаване на духовността и мистиката
-най-висока степен на подготовка за живота-духовно развитие на личността
Възрастова периодизация:
1.0-7г.-добър пример за подражание,много движение и ритъм,защита,творчески свободни игри,изкуства,празници,дейности
2.7-14г.-силата на авторитета,стимулиране на въображението,учителят се обръща към чувствата на детето,стимулиране на критическото мислене
3.14-21г.-търсене на истината,стремеж към самостоятелност,науки,изкуства,спортове
Изисквания към обучението-функционално,полезно и красиво.
Връзката между космическите сили и развитието на детето(троична аритметична прогресия на числото 7):
-0-7г.-формира се скелетът,способност за запаметяване,готовност да посещава училище
-7-14г.-увлечения,страсти,чувства
-14-21г.-трябва да се развива самостоятелността,самооценката,интелектуална и социална реализация
Приноси на валдорфската педагогика:
1.за детето
-самостоятелност
-критично мислене
-доверие в собствените сили
-инициативност
-хармонично развитие на воля,мисъл и чувства
-стимулиране на душевно-духовните жизнени сили
2.за родителите
-разширяване на мирогледа
-откриване на нов смисъл за себе си като родители
-активна връзка с училището чрез разнообразни дейности
3.за учителите
-образователна свобода
-творчествоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална педагогика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.