Социална педагогика


Категория на документа: Педагогика


-решаваща роля на колектива и колективната дейност за възпитанието на подрастващите
-промяна,преодоляване на старите отрицателни привички и изграждането на нов положителен социален опит
-вяра в доброто у човека(принцип за педагогически оптимизъм)
-принцип за съчетаването на уважение към детето и взискателност към него
-грижливо отношение на по-големите спрямо по-малките
-принцип за перспективните линии в живота
-за решаващата роля на труда
-за връзката на практическата дейност с теоретичното обучение
-съчетаване на обществения контрол със самоконтрола на личността
-съчетаване на дисциплина и самодисциплина,самоорганизация и самокритичност-ролята на семейството
Приноси на Макаренко:
-създава ефективна система за превъзпитание и социализация в основата на колектива
-хуманна насоченост на неговата система
-задължителна защита на малките,слабите от по-големите
-в обосновката на ефективни методи
-изграждането в единство на умения у възпитаниците едновременно да ръководят и да се подчиняват
-публикуването на редица педагогически произведения-"Знамена на кулите";"Педагогическа поема";"Книга за родителите" и други
Критики:
-колективът и колективното възпитание са крайно авторитарни
-възпитанието е наложено чрез диктаторско отношение
-колективното възпитание не е приложимо в масовото училище
-колективът обезличава личността
-в колектива също може да се проявява егоизъм и конфликти

Интернатна система за социално възпитание
Януш Корчак
-изградена върху медицински,психологически и антропологически знания
-ролята на възрастните(педагози и родители)за възпитанието на децата
-разбиране на детската природа,детската душа и природосъобразно възпитание
-разбиране на противоречията в детското развитие
-уважение към детството
-създаване на условия за укрепване здравето на детето(нормално хранене,сън,лична и битова хигиена,посилен физически труд)
-стимулиране на познавателните възможности на детето
-формиране на нравствени качества
-съчетаване на обществено съуправление и правно регулиране в интерната
-свобода на избора на дейности и поведение с отговорности и ограничения
-съчетаване на контрол и самоконтрол
-защита на правата на детето
Право на детето да бъде такова каквото е
Право на детето да има тайни
Право на смърт
Да не се подлага на педагогически произвол
Да не се издига в култ
Да се уважава природната детерминираност на детето
Право на избор и други
Заслуги на Януш Корчак:
-създава здравословен режим между труд,почивка,игри,обучение
-стремеж за удовлетворяване потребностите на възпитаниците
-защита правата на детето
-създава нормативна база в интерната
-създава условия за образование и професионално ориентиранеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална педагогика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.