Социална педагогика


Категория на документа: Педагогика


-обосноваващи науки-философия,биология,политология,обща педагогика
-спомагателни науки-психология,социология,медицина
-родствени науки-теория на социалното дело,теория на възпитанието,теория на обучението

Концепции и системи за социално възпитание
1.Теория и практика на свободното възпитание.
Жан-Жак Русо-"Емил или за възпитанието"
-човек се ражда свободен и трябва да бъде възпитаван свободен
-възпитанието да се съобразява с потребностите,желанията,възможностите на децата
-възпитанието да бъде освободено от нормите на училището и учителите
-определяща роля на природата
-възпитателят да се учи от природата
-ученето да бъде насочено към придобиване на индивидуален опит чрез самостоятелна работа на детето
-жив контакт със света и природата
-да не се форсира детското развитие
-детето има свои начини да вижда,мисли,чувства
-обич към детето
-детството не е преходен период,а значим,който трябва да се изживее пълноценно
-създаване на условия децата да откриват нови области

Толстой
-съвършенство на детската природа
-детето е образец на чистота и невинност
-детето е съчетание на правда,красота и добро
-детето да се възпитава като свободен човек,да обича свободата и хуманно отношение към него

Е.Кей-"Векът на детето"
-против физическото наказание и насилие
-педагогическият процес да е така осмислен и организиран,че да се подчинява на вътрешния свят и поглед на детето
-екологична среда за училище
-децата да се движат по посока на своите наклонности и интереси
-възпитанието да бъде основано на разбиране и диалог с децата
-стимулиране на самостоятелността на децата
-да не се жалят средства за възпитание и образование

Александър Нийл-концепция на Нийл
-възпитанието е свобода без авторитаризъм
-възпитанието и обучението са резултатни,ако са съобразени с желанията и стремежите на децата
-развитието е спонтанен процес в който намесата пречи на това развитие
-целта на възпитанието е неавторитарна личност
-споделя принципа за самоуправление и взаимно зачитане на интересите
-образователна свобода
-поведенческа свобода
-възможност за свободно избиране на дейности
-разчупена организация на режима
-учителят е длъжен да бъде в училище,а ученика-не
-учителят е длъжен да прави интересни дейности
-страхът и обичта

2.Колективно социално възпитание
МакаренкоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална педагогика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.