Социална педагогика


Категория на документа: Педагогика


-интересно и интерактивно-активна позиция на обучавания
-проблемно ориентирана
в)индивидуална помощ-комплекс от мерки,адресирани до конкретна личност с цел решаване на проблеми и трудности,опасности,рискове,свързани с възрастта.Три групи проблеми:
-естествено културни(здравето,тялото и съхраняването на психиката)
-социално-културни(нагласи,ценности)
-социално-психологически(Аз концепцията)-локус на контрола
Варианти за оказване на индивидуална помощ:
-пряк контакт
-в група
-чрез семейството
-чрез общността
-чрез администрация
Методи за оказване на индивидуална помощ:
-наблюдение
-беседа
-събитийно поведенческо интервю
-проучване на ученическото творчество
-дискусия,дебат
-тренинги за социално мнение
-работа с книгата
-консултация
Качества на педагога за оказване на индивидуална помощ:
-да притежава комуникативна култура
-познания за децата
-позитивна Аз концепция
-емоционална интелигентност
-доброволност
Роли на педагога:
-фасилитатор
-медиатор
-съветник
-ментор
-експерт консултант

Локална възпитателна система
1.Същност и параметри
Локална възпитателна система-понятието е въведено от Л.И.Новикова.Представлява съвкупност от условия за ефективно развитие и духовно ценностна ориентация на членовете на организацията,които са свойствени единствено на нея.
Параметри на локалната възпитателна система:
-наличие на формирани педагогически цели,съобразени с актуалните потребности на членовете на организацията
-наличие на идеи и програми за работа
-наличие на бит и дейност на организацията
-хуманен характер на бита,дейността,отношенията,ръководството
-управление

2.Етапи в развитието на локалната възпитателна система:
-етап на създаване
-етап на стабилно функциониране
-етап на кризиса

3.Сценарии за решаване на кризите-има три сценария:
-смяна и видоизменение на дейността-възстановяване и усъвършенстване на системообразуващите връзкиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална педагогика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.