Социална педагогика


Категория на документа: Педагогика


Социалната педагогика като наука
Същност-социлната педагогика е наука,която изучава съдържанието и методиката на социалното възпитание и социалната интеграция на деца,както здрави,така и природно или социално ощетени.
Причини за възникване на социалната педагогика:
-икономически-безработица,индустриализация,модернизация
-социокултурни-сблъсъка между различните видове култура
-социално-психологически-свързани са с човешката различност(пол,възраст,религия)
-педагогически
Терминът социална педагогика е въведен от Дистервег през 19 в.Употребява се активно през 20 в.
Етапи в развитието на социалната педагогика:
1.20-те - 40-те години на 20 в.-родината на социалната педагогика е Германия
2.50-те - 70-те години на 20 в.-пренася се и в други страни
3.от 70-те години до наши дни-хуманно-личностно отношение към децата
Направления в социалната педагогика:
-социално гражданско възпитание и интеграция
-социално адаптивно възпитание
-социално оздравително

Обект на социалната педагогика-обектът на социалната педагогика е социалното възпитание и социалната интеграция.
Предмет на социалната педагогика-предметът това са закономерностите,тенденциите,особеностите,свързани със социалното възпитание и социалната интеграция.Контингентът са децата със съответния социален проблем.
Цел и задачи на социалната педагогика:
Целта е изясняването,анализа на процесите социално възпитание и социална интеграция в антропологичен,социологически,социално-психологически и педагогически аспект.Задачите биват два вида-теоретични и практически.
Функции на социалната педагогика:
1.Познавателна
2.Практико-приложна
3.Хуманистична

Основни категории на социалната педагогика:
-социализация
-десоциализация
-ресоциализация
-социално възпитание
-адаптация
-социална интеграция-вграждане на личност в социалните структури
-социална роля
-социална занемареност-липса на възпитание
-педагогическа занемареност-от родители и учители
-социална работа-професионална дейност,която обезпечава културно,социално и материално равнище на хората
-превенция-система от дейности като механизъм за противодействие на девиации и престъпност

Методи на социално-педагогическото знание:
1.Изследователски подходи
-теоретичен
-исторически
-сравнителен-изследване в различни страни
-практически(опитно-практически)
2.Диагностични методи
3.Методи за изучаване на социално-педагогическия опит
4.Методи за социално-педагогическо експериментиране
5.Статистически методи.

Взаимодействие на социалната педагогика с други наукиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социална педагогика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.