Слуховите нарушения при хората


Категория на документа: ПедагогикаТринадесети мит: Най-добрия начин за общуване с глух човек е чрез писане

Българския жестов език притежава различна структора и граматика спрямо българския словестен език.

Четиринадесети мит: Глухите хора могат да отчитат по устните

Отчитането на речта по устните е умение, което някои глухи и тежкочуващи хора овладяват и развиват, а други - не. Трябва да се има предвид, че едва около 25% от устната реч е видима. Някои думи изглеждат еднакво - например: "шев" и "шеф", "мама" и "баба", което допълнително затруднява разбираемостта.

Петнадесети мит: Ако се говори по-силно, човекът със слухови нарушения ще чува по-добре

Когато човек вика, гласовите му характеристики се променят, което затруднява правилното възприемане на звуковете от човека със слухови нарушения. Препоръчително е вместо по-висикия и силен глас, по-бавното говорене , думите да се изговарят правилно и да се говари с нормален стил и изказ.

Шестнадесети мит: Глухите хора разбират само това, което им е удобно

При наличие на страничен шум /говорене на няколко души или дори вятър/, лицето със слухови нарушения би изпитало затруднение в общуването, защото слуховият апарат не може да филтрира достатъчно страничния шум, а визуално човек може да ноблюдава само един от събеседниците по едно и също време.

Седемнадесети мит: Глухите хора не могат да използват телефон
Някои тежкочуващи хора имат остър слух, които им позволява да водят разговор и по телефона.

Осемнадесети мит: Глухите хора не могат да шофират
Слуховата загуба в каквато и да е степен и вид не възпрепятства шофирането и придобиването на шофьорска книжка.

Деветнадесети мит: Глухите хора не могат да оценят изкуството и да се занимават с него, защото нечуват музиката и говора
-изживяване пълноценно на емоциите, която тече на екрана, с помоща на суптитри
-усещат вибрациите, които инструментите и вокалите произвеждат /слушат музика и играят танци/

Двадесети мит: Глухите хора водят напълно различен начин на живот в сравнение с останалите хора

Глухите хора се различават от останалите по едно нещо, както казва Крал Джордън Първи - първият глух Ректор на университет, "Глухите хора могат да правят всичко, освен да чуват".

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Слуховите нарушения при хората 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.