Слуховите нарушения при хората


Категория на документа: Педагогика


 Слуховите нарушения се наричат също "невидими" нарушения, защото не може да се каже дали човек чува или не само по външния му вид. В обществото се срещат много погрешни разбирания, свързани със състоянието на намален слух и хората със слухова загуба.

Едни от най-често срещаните митове,които ограничават хората със слухови нарушения в очите на останалите и им поставят етикети, а те са следните:

Първи мит: Глухотата се лекува

Някой чуващи родители отдават голяма част от енергията, времето и средствата си, за да търсят лек за глухотата на децата си. Нарушения слух може да бъде компенсиран, остатъчния слух може да бъде стимолиран, трениран и развит от специалистите и родителите чрез целенасочена работа. Глухотата не е болест, а състояние. Ако за нея съществуваше лек, нямаше да има глухи хора.

Втори мит: Всички глуха хора са еднакви

Глухите хора имат различни способности, умения, таланти, вкусове, идеи, външен вид и навици, както представителите на всички останали големи общности от хора.

Трети мит: Глухоте хора не чуват нищо

Тоталната слухова загуба е рядко срещана и повечето хора с нарушен слух имат запозени в известна степен слухови усещания.

Чевърти мит: Всички глухи хора носят слухови апарати

Не всички хора със слухови норушения носят слуховите си апарати. Това може да е така по различни причини - дискомфорт от страничните шумове и съпътстващо главоболие, неудобство, притеснение и срам /особено при малките деца/

Пети мит: Слуховите апарати напълно компенсират изгубения слух

Слуховите апарати са технически помощни средства, които подобряват качестото и силата на възприеманите звуци при някои хора .Те не "възвръщат" слуха. Носенето на слухови апарати не означава, че човек с него вече може да чува нормално.

Шести мит: На всички глухи хора трябва да бъде поставен кохлеарен инплант

Не всички хора със слухови нарушения са подходящи или имат желание да се подложат на тази хирургична интервенция.

Седми мит: Глухите хора са и неми

Глухите хора могат да говорят. Има хора с нарушен слух, които по различни начини избират да не използват гласа си, като общуват /притесняват се да не говорят прекалено силно или тихо/. Думата "глухоням" е напълно неподходяща в съвременния живот и дори се счита за обида.

Осми мит: Необичайният говор е причина за умствено изостаналост

Развитието на речта зависии от способността на човек да чува и собствения си глас и да осъществява сомоконтрол върху говора си. Това няма връзка с интелигентността.

Девети мит: Глухите хора не са достатъчно умни и образовани, защото не могат да говорят граматически правилно

Повечето глухи и тежкочуващи лица посещават специализирани занятия по слухово-речева рехабилитация, особено по време на обучението си в училище. Разбираемостта на устната им реч не е свързана с интелектуалността и умствените им способности. Някои от глухите хора използват и жестов език успоредно със словестния.

Десети мит: Всички глухи хор общувот чрез жестов език

Не всички хора със слухови нарушения знаят и използват жестов език. Много от децата със слухови нарушения, родени в семейства на чуващи родители /90%/ нямат модел за подържание, от които да научат жестовия език.

Единадесети мит: Глухите хора в цял свят използват един жестов език

Всяка страна има свой жестов език. Жестовият език е самостоятелна кодово система, независима от словестния език. При жестовия език съществуват диалектни форми, жаргони и лингвистични особености, които сме свикнали да свързваме само съсъ словестни знаци.

Дванадесети мит: Ако детето със слухово нарушение научи жестов език, то няма да се научи да говори

Това е често срещано обеждение, споделяно дори от някои специалисти. Както всички деца, така и децата със слухови нарушения имат способността да използват езика според потребностите си. Имат възможност да избират от две отделни езикови системи. При ползването им, детето има достъп както към славестния, така и до визоалния език.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Слуховите нарушения при хората 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.