Професиограма


Категория на документа: Педагогика


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРОФЕСИОГРАМА

Разработил:Йоанна Славчева
Фак. номер: 608
Социална педагогика
Трети курс,редовно

Велико Търново
1. Наименование на длъжността: Специалист, социални дейности (във връзка с лица с физически недъзи)
2.Позицията на смейния терапевт по НКПД е 2446-6010, клас 2 - аналитични специалисти, подклас 24 - други аналитични специалисти, група 244 - специалисти по обществените науки и сродни на тях, единична група 2446 - специалисти по социални дейности
3.Тази професия предоставя услуги, насочени към деца със специални потребности.Свързана е с подпомагане на децата и техните семсйства.
4.При тази професия, както и при всички останали свързани с социалната сфера не можем да определим само един вид труд. При нея се използва както интелектуален труд,така и творчески труд . Интелектуалния е за да знаеш как да откриеш проблема и как да го решиш,по творчески начин,без да засягаш личността на детето или отношенията му с родителите.
5.Родствени професии на специалиста за работа с деца със СП са,специалисти за деца с специални образователни потребности,както и социални работници грижещи се за деца
6.В България тази професия е доста разпоространена и във всеки по-голям град има поне по няколко специалиста,който работят в специални центрове за деца с по специални нужди,не само в образованието ами и с физически затруднения
7.Специалистите са предимно в държавния сектор,което означава че работят в 8 часов работен ден с два дни почивка в седмицата.Заплащането не е много голямо,а осигуровките са редовни и са на база заплатата,която получава специалиста.
8.Заплащането е в зависимост от това, което сам си заработиш. Повечето започват с не много голяма заплата,но с опита и практиката се увеличава.Тази професия,не е мн желана тъй като заплатите не варират в много големи суми.
9.Има стандарти,на които трябва да отговаря кабинета на специалиста.Или центъра в които се работи,тъй като го посещават деца с специални нужди,той трябва да е пригоден за тях.Трябва средата да е нормална,но не напълно стерилна(приличаща на болница) може би по близка,до нормалната учебна среда.

10.Специалиста,трябва да е в добро физическо здраве,тъй като по цял ден е ту седна,ту прав се натоварват най-много кръста,грубначния стълб и краката.Работата му е свързана с доста движения,така че трябва и да пъргав.
11.В тази професия няма медицински изисквания към възрастта и пола. Тъй като трябва да има завършена магистърска степен се предполага, че трябва да е поне на 24-25 години.
12.Няма психологически ограничения и противопоказания.
13.Всички психологични компоненти трябва да са развити.Едни от най - важните от тях са: памет, мислене,комъникация, внимание и възприятие.
14.Основните социални компоненти на труда нужни при професията са общителност,търпение и съпричсност,но не съжаление.
15. В тази професия има възможност,за издигане и професионална реализация на по високо ниво.Например директор на център за деца със СП,за което трябва и по специално образование в магистърска степен.
16.За да може да упражнява своята професия трябва да завърши университет със социална педагогика с задължителна магистърска степен .
17.Институцията за професионална подготовка е висшето учебно заведение. Формата на обучение е лекции и упражнения, в срок за обучение 4 години. В зависимост от специалността избрана за магистър може програмата да продължи 2-3 години.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Професиограма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.