Проективни методи


Категория на документа: Педагогика


Проективни методи
Тези методи са свързани предимно с качествени анализи и се използват предимно в психодиагностични проучвания и в клинична практика. Тези методи създават и изработват в периодите между 20-те и 50 -те години на 20ве. Това е период на разцвет на психоаналитична теория и са силно повлияни от нея. Проективните методи представляват показване от изследователя а по съответен начин на измислени или избрани от действителни стимули най - различни по съдържание (рисунки , схеми , петно) които подбуждат изследваното лице да изрази своето лично съждение за тях. Стимулите в проективните методи са многозначни по своята същност и по този начин придобиват смисъл за изследвания човек, във връзка с неговите субективни интереси , наклонности , влечение , възприятия , емоции. Съществен момент при разбиране на методите е интерпретацията или обясняването от изследователя на резултатите. Самата дума проекция е с латински произход и буквално означава хвърляне напред , най - напред , това понятие се използва от Зигмунт Фройд. Но днес понятието се използва от представители на всички психологически школи и в този смисъл , те не са само с психоаналитично съдържание. Съществуват следните основни групи проективни методи.
1. Конститутивни - при тази група методи на изследваните лица се предлага стимулен материал , който няма определена форма и на който те трябва да предадат определен субективен смисъл
2. Конструктивни - При тях от изследваните лица се изисква да създадат нещо цяло от отделни детайли
3. Интерпретационни - състоят се в тълкуване на показани по определен начин събития , епизоди.
4. Катартични - те са свързани с поставяне на задачата за изследване и осъществяване на изобразителна дейност например рисунки , фигури.
В изследователската практика се използват множество различни проективни методи и техните варианти. Най - широко разпространени методи са методът на Роршах (петната на (Роршах). Друг метод - методът на Незавършените изречения , метод на незавършени разкази , тематично Аперцептивен тест (ТАТ). Диагностичните качества на проективните методи варират от възможност за изследване на частни явления до възможност за изследване на широко генерализирани явления , чрез тях най - често се изследват индивидуални психични проблеми и състояния , конфликти , начини на реализиране на личността , защитните и механизми на личността. Емоционални и волеви реакции на личността. Недостатъци: Специфично при проективните методи е ниската степен на валидност и надеждност и фактът , че изследователят прави собствена интерпретация на реакциите на изследваните лица.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проективни методи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.