Понятие за преподаване в обучението


Категория на документа: Педагогика


- разпределени правилно вив времето
- на части или изцяло на учебния материал
Прилагане на знанията , уменията и навиците:
* Прилагането на знанията се постига с различни упражнения, самостоятелни работи, лабораторни упражнения, практични занятия. Занятията са напълно усвоени, когато учениците могат да ги приложат при различни условия.
Формиране на умения и навици
* Най-важното средство за формиране на умения и навици е упражнението. Най-важното изискване към него е целенасочеността, системността, продължителността, разнообразието и постоянството му.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Понятие за преподаване в обучението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.