Подходът "Реджио Емилия"


Категория на документа: Педагогика


Великотърновски университет " Св. Св. Кирил и Методий"

РЕФЕРАТ

Подходът " Реджио Емилия"

Изготвил : Проверил: /.................................../

Съдържание:
1. Създаването на подхода " Реджио Емилия"
2. Важни принципи за подхода
3. "Партньори" на подхода
4. Предимства

Подходът " Реджио Емилия" все още е изключително непознат в България. Името идва от носеща същотото име провинция в северна Италия. Този подход се създава след втората световна война от Лорис Малагузи и родителите от региона. След погромите които войната причинява, родителите решават, че децата формират своята индивидуалност от най-ранна възраст и затова и изключително важно какво е обучението им.

Този подход залага на следните важни принципи:
1. Децата да контролират сами насоките на своето обучение.
2. Децата да се учат чрез сетивни усещания -допир, движение, слушане, говорене и други.
3. Децата да имат връзка с деца от цял свят.
4. Децата да имат възможност да изразяват себе си.
5. Води се документация, която включва бележки на учителя относно интересите, въпросите и работата на децата, снимки от процеса на работа, проектите на децата. Това всичко трябва да се предостави на родителите.

Родителите вземат може би най- гоямо участие в този подход и на тях се гледа като на партньиори. Те не са просто родители те спомагат за развитието на децата. Преподавателите не са просто преподаватели те са съюзници на децата и заедно вземат съвместни решения. Учителите създават занимания за децата, които да са интересни и децата сами да искат да вземат участие в тях. Целта на урока е детето да разбере и да придобие трайни знания, а не просто да се предаде урока и детето да не запомни и разбере нищо. Като трети партньор се счита околната среда. На детето се дава свобода само да си избере средата в която да се учи, да разбере само кое го изпълва със задоволство и уют. По този начин се учи само да взема решения. Ако е детска градна например трябва да има картини, топли цветове, слънчева светлина, естествени материали. Всичко трябва да е така направено, че детето да не се чувства подтиснато, а обратното със желание да посещава занятия и с желание да се учи и развива.

Основен педагогически параграф при Реджо Емилия е работата по проекти, което има за цел да провокира интереса и любопитството на децата, да ги накара да излязат от зоната на комфорт и да ги подтикне към творческо мислене. Работата по проекти води до умения за решаване на проблеми и освен това помага за развитието на социалната култура, общуването в малки групи от деца с различни способности и интереси, включително такива със специални нужди.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Подходът "Реджио Емилия" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.