Плиско-Преславска просветна книжовна школа


Категория на документа: Педагогика


Плиско - Преславска просветна книжовна школа (ПППКШ)
886-971

I. Предпоставки за възникване на ПППКШ
1.Създаването на славянската писменост от братята Кирил и Методий - 855г. - манастира "Полихрон", Мала Азия
2. Приемането на християнството като държавна религия (864 - 865г.)
3. Въвеждане на славянската писменост в България - 886г.
II. 1.Основни видове дейности, характерни за ПППКШ

- просвета (просвещаване ) - образование, обучение; "през света" на науката, знанията, цивилизацията, културата, възпитанието.
- книжовност - книга - писменост, словесност; свързана е с грамотността и културата на хората
- азбукарчета - първокласниците в Средновековието
а) богословска дейност - изучаване, тълкуване и разпространение на християнската религия

- религия (лат. religio - "свещено задължение") - съвкупност от възгледи и представи, основани на вярата в съществуването на свръхестествени сили - бог или богове - и съответните обреди и действия, свързани с тази вяра.
б) учебно-възпитателна дейност
- причерковни училища
- катедрални училища
- манастирски училища

- катедрала - главен християнски храм за определено населено място, за определена епархия
в) преводаческа дейност - от гръцки и латински език
г) творчество на роден български език
д) иконографска дейност

- икона - гр. - изображение на библейски образ в специфичен стил; обект на религиозно поклонение
е) химнографска дейност

- химн - тържествена песен; в Др. Гърция хвалебствена песен в чест на бог или герой; песен като символ на дадена държава

- Йоан Кукузел (Ангелогласния) - средновековен български светец, църковен певец и композитор. Въвежда многогласието и усъвършенства старото нотно писмо.
2. Определение за ПКШ:
Система от религиозни учреждения(черкви, катедрали, манастири и патриаршия) и принадлежащите към тях учебно-възпитателни заведения( причерковни, катедрални, манастирски и дворцови училища) със единно ръководство и ръководен център, заемащи определена географска територия.
III. Основни етапи в развитието на ПППКШ
а) 1 етап: 886-893г. - главен организатор и ръководител Наум - седалище е манастирът "Св. Пантелеймон"
б) 2 етап: 893-927г. - столицата се премества и владетелите се сменят - цар Симеон (ПППКШ се ползва с неговата подкрепа и участие; получил образованието си в Магнаурската школа)
в) 3 етап: 927-971г. - до падането под византийска власт - цар Петър, цар Борис II
IV. Представители на ПППКШ, произведения и основни педагогически идеи(ПИ)
- про-из-веде-ние - "веда" - знание -> "ние от знанието"
1.Константин Преславски
(константа - постоянна величина)

- ученик на Кирил и Методий, участник във Великоморавската мисия; по-късно епископ
- богослов, философ, поет, дълбок познавач на гръцкия език
- първото стихотворение в старобългарската литература - "Азбучна молитва" - представлява азбучен акростих, тоест всеки стих започва с поредната буква от азбуката. ПИ - да се запамети азбуката в нейната последователност и възхвала на славянската азбука

- мо-литва ("мо" - 15 буква от азбуката, означава "мисъл") - "мисълта литва към небесата"
- написва "Проглас към евангелието". ПИ - възхищение към богатството и благозвучието на българския език

- про-глас("преди гласа") - предговор, увод
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Плиско-Преславска просветна книжовна школа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.