План-конспект по БДП за първа група - "Малкият светофар"


Категория на документа: Педагогика


ОДЗ №14 "Изгрев" Гр. Бургас

Първа Група "Морски Рачета

План - Конспект по БДП за м. Май

Направление: Социален свят

Тема: "Добрият Светофар"

Ядро: ООС

Задачи.
1. Децата да разказват къде е най-безопасно да се пресича улицате:
2. Да именуват основни понятия - улично платно, светофар, пресичане и правила за пресичане
Ход на ситуацията:

1. Задача:
За мотивация използваме песента "Сфетофар" - текст - Мая Дългьчева, муз. - Маргарита Шоселова.

Излизаме от двора на детската градина и вървим по тротоара. Стигаме до охранявано от светофар кръстовище. Вниманието на децата се насочва към двусекционния светофар и значението на зеления и червения светофар. Стоим и изчакваме да се сменят светлините на светофара, като своевременно децата ги назовават. Посочват се 3 - 4 деца, които повтарят думата "светофар". Именуват цветовете и описват начина на подреждането им върху светофара. Напомня се на децата, че са пешеходци и за това се ръководят от двусекционния светофар.

Учителят обяснява, че трябва да пресичат само при зелен сигнал на светофара, като преди да тръгнат по пешеходната пътека да погледнат на ляво и винаги да бъдат хванати за ръката на възрастен човек.

Децата са застанали в колона и учителката им предлага заедно да пресекат уличното платно. Първото дете е хванало учителката за ръка, а последното помощник - възпитателя. Докато чакат да светне зеления сигнал на светофара повтарят: "Пресичаме само при зелен сигнал. "Щом сигналът им позволи да пресекат, тръгват като изговарят: "Вървим бързо, но никога не тичаме."
Припомня се още веднъж, че най-безопасното място за пресичане е там където има светофар.
2. Задача:
След разходка децата се прибират в детската градина. Там предварително е начертано кръстовище. Децата преминават по пешеходната пътека като изговарят стихчето:
"Ако светлината е червена,
Да се движат - забранено,
Зеленият цвят говори:
Минете - пътят е отворен."

Играе се подвижната игра " Слушай сигнала"

Децата бягат разпръснато. При сигнал "Забранявам" - децата с емблеми червено кръгче влизат в червения обръч и започват да клякат и стават, а останалите деца остават на място. При сигнал "Разрешавам" - децата със зелени емблеми влизат в зеления обръч и започват да клякат и стават. Децата в червения обръч остават клекнали, а останалите продължават да бягат. Играта се играе 2-3 пъти.

След сигналите учителя проверява за грешки и изисква вербално уточнение. Правят се корекции.
Подвижна игра - I група
Тема: "Да поправим светофара"
Задачи:
1. Да усъвършенстват знанията си за сигналите на светофара.
2. Формиране на умения да действат по сигнал.
3. Материали:
По една кърпа за всяко дете - червена жълта или зелена. Обръчи - два червени, два жълти и два зелени подредени като светофари.
4. Описание на играта:

Децата от цялата група се разпределят по равно в обръчите,след което учителят раздава кърпите произволно, без да съобразява техните цветове да съответстват на цветовете на обръчите. При сигнал децата излизат от обръчите и изпълняват указани от учителят движения - подскачат, лазят бягат. При сигнал "Да поправим светофарите" всяко дете трябва да влезе в този обръч, който съответства на цвета на кърпата му. Учителят сравнява двата светофара и отчита верността на изпълнение на задачата.
Правила: Децата не влизат в обръчите преди да са чули сигнала от учителя. Съобразява се цветът на кърпата да съответства на цвета на обръча. Играта се повтаря от два до три пъти.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План-конспект по БДП за първа група - "Малкият светофар" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.