План-конспект на урок за 2 клас на тема: "Правопис на съгласните звукове."


Категория на документа: ПедагогикаТежи Кораби Съседи Мравуняк Риби

Тежест Корабен Съседен Мравежки Рибарник

У-л: - Ученици, когато звучният съгласен стои пред беззвучен, той се превръща в беззвучен. Както виждате и в тези думи звучните Ж, Б, В стоят пред К и затова се обеззвучават, изговарят се като Ш, П, Ф. Но когато звучните съгласни стоят пред гласена, те се произнасят и чуват правилно.

Поставяне на основната тема:

У-л: Надявам се, че сте запомнили как правим проверка при съмнение относно правописа на съгласните звукове в края на думата. Но за да нямаме съмнение относно техният правопис ще се упражняваме и днес . Запишете в тетрадките си за работа в клас:

Дата:
Правопис на съгласните звукове

01.10.2012
Блузка, Рогче, Кубче, Сервиз, Овца, Зъбче, Радка, Човка
У-л: Вчера отидох до тавана в моята къща за да взема едно листче с думички, които да учим как се пишат днес в нашия час по Български език, обаче какво да видя листчето ми с думичките нагризано от мишките затова хайде сега да ми кажете кои букви са изгризали тези хитри мишки. Но запишете думите и в тетрадки те си, защото ако мишките пак изгризат моите вие да ми дадете вашите. Преди да сте почнали да пишете обаче я ми кажете Как проверявате правописа на думите?

Д-та: Правим проверка чрез сродни думи.

У-л: Нека всички заедно да проверим, кои буквички са изгризали мишките.

Блузка, Рогче, Кубче, Сервиз, Овца, Зъбче, Радка, Човка

У-л: Сега да погледнем зад.2 на стр.24 : На коя буква ще спре кръгът от играта, за да напишем думите правилно? Отговаряйте с вдигане на ръка.

1ред.-Гараж, Плаж, Ботуш, Мъж, Лош, Пъпеш.

2ред.-Поп, Чорап, Пъп, Ръб, Хляб, Боб.

3ред.-Труд, Брат, Мед, Плет, Плат, Плод.

У-л: Нека сега да решим и зад. 3 от стр.24. Кои ще напише най-много думи, които завършват със съгласните звукове В,З и Г запишете ги в тетрадките.

У-л; Да припомним правилото, когато звучният съгласен стои пред беззвучен, той се превръща в беззвучен.

Когато звучният съгласен стои пред гласен, той се произнася и чува правилно.

У-л: Да проверим дали сте запомнили това правило. Ще ви продиктувам част от текст.

Ежко

В гората живееше малък таралеж. През една тъмна нощ той се промъкна в градинката. Там намери три узрели ябълки. Ежко ги набоде на иглите си. Занесе ги в своята колиба. Започна сладко-сладко да хрупа.

У-л: Как написахте думите - Таралеж, Ежко, Сладко.

Излизат 3 - деца да ги изпишат на дъската.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План-конспект на урок за 2 клас на тема: "Правопис на съгласните звукове." 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.