План-конспект на урок за 2 клас на тема: "Правопис на съгласните звукове."


Категория на документа: Педагогика


 Русенски университет"Ангел Кънчев"
Дисциплина: "Методика на обучението по Български език и Литература"

Курсова работа
Тема: "План-конспект на урок за 2 клас на тема: "Правопис на съгласните звукове."

Изготвил:

Денислав Живков Джуров

фак. № 106201

Спец.: НУПЧЕ Проверили: ..............

Курс: IIIА (доц.Я.Пометкова)

РУСЕ, 2012

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
2 - КЛАС
Изд. "Просвета",авторски колектив
Р. Танкова, В. Иванова, К. Чернева
стр.24 тема№11

Тема на урока: "Правопис на съгласните звукове."
Вид на урока: Урок за обобщение.
Цели на урока:
* Обобщаване на правописните правила за писане на беззвучните съгласни в средата и в края на думата;
* Усъвършенстване на уменията за правописна проверка на звучни и беззвучни съгласни в средата и в края на думата.
Очаквани резултати на ниво учебна програма:
* Ученикът изговаря правилно звучните съгласни звукове пред беззвучните;
* Ученикът пише правилно звучните съгласни пред беззвучни съгласни;
* Ученикът изговаря правилно звучните съгласни звукове в края на думите;
* Ученикът пише правилно звучните съгласни в края на думите.
Очаквани резултати по теми от учебната програма:
* Ученикът може да прави разлика между изговор и правопис на звучните съгласни пред беззвучните;
* Ученикът умее да прави проверка за изговора на звучните съгласни пред беззвучните чрез сродни думи;
* Ученикът може да пише правилно звучните съгласни пред беззвучните;
* Ученикът умее да прави проверка на правописа на звучните съгласни пред беззвучни;
* Ученикът може да прави разлика между изговор и правопис на звучните съгласни в края на думите;
* Ученикът умее да прави проверка за изговора на звучните съгласни в края на думата чрез сродни думи;
* Ученикът може да пише правилно звучните съгласни през беззвучните;
* Ученикът умее да прави проверка за правописа на звучните съгласни в края на думата.
Методически указания:
Темата е с обобщителен характер. Изучените правила за правописа на съгласните в средата и в края на думата се представят в тяхното единство. Съотнасянето им е възможно поради общия способ на правописна проверка - и в двата случая думите за проверка са сродни думи или форми на думата, в които след съмнителния съгласен има гласен звук.

Ход на урока:

У-л: Добър ден ученици днес искам с вас по Български език да си припомним как правим проверка при съмнение относно правописа на съгласните звукове, за тази цел на дъската съм написал същите думи като в учебника на стр. 24

Те_ко Кора_ Съсе_ Мра_ка Ри_каСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План-конспект на урок за 2 клас на тема: "Правопис на съгласните звукове." 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.