План-конспект на урок по история


Категория на документа: Педагогика
I. Тема на урока: Църква и култура през Второто българско царство.

II. Вид на урока: комбиниран

III. Цели на урока :

1.Идеи и ценности:

1.1 Идеи - Учениците да се запознаят с духовното и културното развитие през Второто българско царство.

1.2 Ценостти - църква,книжнина,литература.

2.Умения и компетенции :

- Самостоятелни обобщения

- Работа с историческа карта - пространствена локализация

- Установяване на причинно - следствени зависимости

3. Понятия и нови думи:

Авторитет - общопризнато влияние и значение,власт,сила.
Монашеска обител - манастир.
Костница - гробница.
Приписка - текст,написан от преписвача или преводача на книга,различен от основния текст.В него се дават сведения за автора,за мястото на преписването или превеждането,за времето,в което се преписва или превежда, и се моли за снизхождение читателят.
Преосвещен - обръщение или прибавка към името на висш духовник.

IV. Акценти
1. Българската църква през XIII - XIV век.
2. Книжовност и литература.
3. Архитектура и живопис.
V. Образователни технологии

1.Устни методи - беседа,разказ
2..Нагледни методи -снимков материал от учебника.

VI. Самостоятелна работа:

1. Запишете значението на думата Авторитет от стр.108
2.Отворете учебниците си на стр.107 прочетете историческото свидетелство.Отговорете на въпроса Кой е автора на тази приписка?От кой век е приписката?
3.На стр.107 може да видите Стенописи от края на XIV век.

VII. Дидактически средства:
1. Учебник по история и цивилизация за 5 клас,издателство "Анубис" София 2011г.,авторски колектив : Вера Мутафчиева,Христо Матанов,Илия Илиев и Цонка Каснакова.

Ход на урока

I.ВъведениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
План-конспект на урок по история 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.