Отчет за проведен учебен стаж


Категория на документа: Педагогика


• Корпоративен имидж и идентичност: създаване, подръжка, подобряване и управление на корпоративните представи и символи

Задържането на клиентите се превръща във все по-голям приоритет на всяка фирма, работеща в пазари на интензивна конкуренция. Ето как и функцията на маркетинга евоюлира от влияние върху потенциалните клиенти към въвличането им във фирменото бизнес планиране и напредък. Ефективният маркетинг също така размива разликата между стока и услуга и продължава да оказва влияние върху приоритетите за продажби на фирмата.

Маркетингът и продажбите са различни и в същото време взаимно-зависими функционални направления. Обикновено само от "продажби" не могат да се постигнат поставените цели за приходи без ефективно маркетингово планиране. Указанията и препоръките на "маркетинга" от друга страна стават безсмислени без продажби, с които да се изпълни плана.

В заключение, маркетингът и продажбите са обединени от общите цели за увеличаване на печалбата на дадена отгранизация. Малко са функционалните направления в една фирма, които се преплитат по-тясно от тези две.

За да се постигнат основните маркетингови цели на фирмата трябва да се изпълнят следните задачи:
1. въвеждане на гъвкави методи за ценообразуване, съобразени с характерните особености на съответните пазарни сегменти от потребители и географските райони, в които те са разположени;
2. използване на гъвкава мрежа от дистрибуционни канали, съобразени с характерните особености и изискванията на потребителите от съответните целеви пазарни сегменти;
3. създаване на балансиран комуникационен микс (включващ реклама, стимулиране на продажбите, лични продажби и връзки с обществеността), отговарящ на особеностите и изискванията на потребителите от съответния пазарен сегмент;

За разработване и формулировка на маркетиговата стратегия на дадена фирма, може да се използва моделът представен от Г. Младенова според, който стратегията трябва да съдържа слените елементи:
а) целеви пазар;
б) пазарна позиция;
в) сравнителни конкурентни предимства;
г) основни цели;
д) маркетинг микс;
е) основни идеи за реализиране ;
ж) разпределение на ресурсите.

Поради спецификата на организационната структура на фирмата, тя не притежава обособен маркетингов отдел. Ето защо основните ми задачи като маркетингов консултант бяха насочени към:
1. изгражадане на имидж на фирмата
2. създаване на реклама с която да се популяризира собствената марка, както и на собстевен web сайт
3. подробно проучване на конкуренцията
4. разширяване на кръга от търговски партньори
5. създаване на система за стимулиране на лоялните клиенти
6. предлагане на нови продукти като се създадат производствени мощности.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчет за проведен учебен стаж 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.