Оценка на малолетен правонарушител


Категория на документа: Педагогика


Образованието на Камен спира в осми клас, който той не успява да завърши, заради пристрастяването му към наркотиците, които го карат да не може да се съсредоточава, започва да губи интерес, учениците и учителката започват да го дразнят. Според него да учиш е безполезнено.
Като малък Камен е полагал усилия и е помагал на майка си в домакинската работа, но до момента никога не работил нещо. Неговият източник на доходи е изцяло незаконен ( кражби, грабежи и продажба на трева). Това е най- важният рисков фактор и също така криминогенна нужда- той не може да бъде без пари, защото те са му необходими за набавянето на наркотици. Всичко, което изкара го изразходва за дрога.
Свободното си време прекарва по барчета с приятели си, от които повечето също са наркозависими и с криминално минало и за които той казва, че не са добри хора.

Оценка на раздела

Протективни фактори:
Желание да помага
Осъзнава, че приятели те му са лоши

Проблемни зони:
Висока степен
Лоши квартални условия
Липса на законни доходи
Средата в която се движи е отрицателна.
Липса на образование и желание за учене

Нужди:
Откъсване от лошата среда по добри жилищни условия.
Отново да започне да посещава училище
Придобиване на някакъв вид професионална квалификация
Начин за законно придобиване на средства

Заключителна оценка

Условия за възникване на асоциалното поведение:
- Лоша заобикаляща го среда
- Развода в семейството и липсата на баща
- Липса на значим възрастен
- Изолираност и затвореност
- Ранна зависимост към наркотици
- Липса на покрепа
- Прекратяване на образованието
- Липса на законни доходи

Основни проблемни зони:
- Риск от ново неуспешно лечение
- Невъзможност за осъзнаване на проблемите
- Висока степен на риск от рецидив и вреда

Основни нужди:
- Работа със специалист ( социален педагог)
- Нужда от подкрепа и мотивация
- Лечение от наркотичната зависимост
- Помощ за изграждане на правилна самооценка
- Помощ за постигане на самоконтрол
- Нужда от продължаване на образованието
- Нужда от създаване на ясни цели за бъдещето

Протективни фактори:
- Желание за отказване от дрогатаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка на малолетен правонарушител 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.