Оценка на малолетен правонарушител


Категория на документа: Педагогика


Камен говори трудно за това което е извършил, той признава фактите и вината си, но се опитва да ги умаловажи. По това, което казва неможем да говорим за поемане на отговорност, което индикира за риск от рецидив. По време на грабежа, Камен е раздразнителен, отправя заплахи и се държи враждебно спрямо жертвата.
Мотивацията за деянието е свързана с криминогенните нужди ( употребата на наркотични вещества)

Оценка на раздела

Протективни фактори:
Осъзнава, че това което е направил е неправилно и знае че хората го приемат за опасен и ги е страх от него.

Проблемни зони:
Висока степен на риск
Трудно контролиране на емоции, раздразненост, склонност към насилие
Не вижда завбъдеще нещата да се променят
Липса за поемане на отговорност

Нужди:
На покрепа и редовни посещения при специалист (социален педагог)

3.Личностни особености:

Камен е интравертен тип човек с избухлив темперамент, емоционално нестабилен и без реална самооценка и липса на саморегулация.
Преди да започне да употребява наркотици е имал нормално здравословно състояние, без данни за сериозни заболявания, нарушения в съня или посещения при психолог или психиатър.
В резултат от неговата трудност за комуникация и затвореност, той не е имал сериозна връзка с момиче, а само краткросочни. Казва, че момичета ги е страх от него, защото той избухва често и ги бие. На въпроса дали се влюбвал той отговаря с "не". Относно секса казва, че е правил.
В началото, когато започва да взима наркотични вещества, първо опитва с марихуана, след това с хероин ( пуши го). Интензитета на употреба е първоначално два до три пъти месечно, след това през ден два докато се стигне до всеки ден в рамките на един месец. Сдобива се с него от брат си, за което го обвинява. Досега има три неуспешни опита за спиране на наркотиците. По повод престоят му за лечение в Кърджали казва: " може да съм наркоман, но съм и човек. Оставиха ме при луди хора". От там си тръгва заедно с брат си, а при вторият му опит в кв. Суходол, майка му го извежда, заради проблеми със зъбите и нуждата им от лечение Относно алкохола, той не пие често и не обича.
Камен подхожда с недоверие и подозрителност към всички хора. В неговите контакти липсва доверието и те са базирани основно на споделянето на наркотиците. Той определя приятелите си като "лоши хора"
Определя себе си, като е бил по- малък, като "добро дете", помагал е на майка си и отдава лошите си постъпки на зависимостта му към дрогата. Когато се ядоса трудно се контролира и казва, че му " пада пердето". Става агресивен когато го предизвикват и в тези случаи стига до насилие ( бие брат си).
Относно бъдещето си, той няма планове, живее ден за ден и мисли, че няма решение на проблемите му, споделя че се е примирил с обстоятелствата и не търси начин за справяне с проблемите и за всичко това смята, че са виновни наркотиците. За тях казва, че не му дават нищо, а само го тровят, и че не става просто така да се спрат, но същевременно го карат да се чувства друг човек- по- силен, по- добър и даже по- комуникативен.
На въпроса " за какво мечтаеш"? Камен отговаря:
" Да съм нормален, да работя, да имам приятелка, да се разбирам с родителите си и брат ми, да не ме е страх, да живея спокойно"?

Оценка на раздела

Протективни фактори:
Три опита за спиране на наркотиците
Осъзнава, че приятели те му са лоши
Желание за нормална работа и живот

Проблемни зони:
Висока степен на риск
Не осъзнава сериозността на проблемите си
Оправдава всичко с дрогата
Лоша среда( приятелска)
Риск от ново неуспешно лечение

Нужди:
Работа върху създаването на правилна самооценка
Да се развие чувството на отговорност
Да се работи за междуличностните отношения

4.Социална ситуация:

Камен живее с майка си и брат си в собствен апартамент, но кварталът, в който се намира е много лош. Той е сборище на тревомани и е място, където безпрепятствено можеш да си набавиш дрога. Оцеляването в такъв вид среда е изключително трудно, което е един от основните рискови факториСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Оценка на малолетен правонарушител 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.