Общуване и възникване на привързаност


Категория на документа: Педагогика


ПУ "Паисий Хилендраски"
Педагогически Факултет
Курсова работа

На тема :
"Общуване и възникване на привързаност "

Изготвил: Силвия Емилова Пашова

3 курс,Социални Дейности,

Фак. № 1106311026

Ръководител : доц. К.Тагарева

гр.Пазарджик , 2014 г.

Съдържание :
1. Увод - ....................................... 3 стр.
2. Теза : ..........................................4 стр.
3. Изложение - .................................4 - 10 стр.

Задача 1. Да изясня същността на понятието привързаност................................ 4 - 5 стр.

Задача 2. Възникване и привързаност между майката и детето ............................... 5 - 8 стр.

Задача 3. Действията на майката и изграждането на привързването.................................................... 9 - 11 стр.

4. Заключение - .............................. 12 стр.

5. Използвана литература ..................13 стр.

УВОД:

Моята курсова работа е посветена на възникването на привързаността на детето към майката. Привързаността е дълбока и трайна връзка,образувана между детето и този който се грижи за него през първите години от живота му (в повечето случаи това е майката). Привързванетo възниква от взаимните действия на майката и детето. От позицията на детето това е свързано с необходимостта от майчина грижа. От позицията на майката подкреплението е свързано с чувство за сила и отговорност,с любовта и грижата към детето ,което е безпомощно и беззащитно. Привързаността представлява силната връзка, която децата развиват към различните хора в техния живот, основно родителите. Фигурите на привързаност осигуряват комфорт, чувство на безопасност и подкрепа. В случаи на стрес или уплаха, децата търсят фигурите на привързаност и контактът с тях ги успокоява. Наличието на такава връзка е от изключително значение за правилното развитие на децата.

Целта на моята курсова работа е да проследя как и през какви етапи преминава привързаността на детето към майката в различните периоди от живота му. Привързаността, която децата успяват или не успяват да формират в началото на живота си е от съществено значение не само за отношенията с техните родители, но и за качеството на комуникация с околните през целия живот и формирането на стабилни връзки с приятели, учители и партньори. Първите опити за изграждане на чувства на доверие и любов между родителите и децата, несъмнено, имат съществено значение за качеството на целия живот на децата. Доверието, нагласата, с която те подхождат към непознати, страхът, тревожността, са все фактори и характеристики, важни за комуникацията ни с другите.Ако сме били разочаровани и отхвърляни,то е малко вероятно да подходим позитивно към новите хора, с които се срещаме.
Изследвания, проследяващи живота на децата, лишени от близки хора, показват, че тази липса може да доведе до сериозни психически проблеми. Децата, изградили надеждна връзка с родителите си, са по-успешни и имат предимство във всяко едно отношение.

Теза: Привързаността е резултат от процеса на свързване между детето и обгрижващия го през първите няколко години от неговия живот. За изграждането и развитието на привързаност, е необходимо време на взаимодействие, на специфично общуване между новороденото и родителите, необходимо е разбира се и време на опознаване. Привързаността представлява силната връзка, която децата развиват към различните хора в техния живот, основно родителите.

Изложение
Задача 1. Да изясня същността на понятието привързаност .

Привързаността е съвкупност от връзките, които са се създали между бебето и майката на основата на усещанията и възприятията, които получава детето от майката и, обратно, майката от детето. Понятието "привързаност" е въведено в психологията през 1959 г. от Джон Боулби вследствие на трудовете на етолозите. Според Боулби няма съмнение, че привързаността е вроден процес, много механизми на който като викът, вкопчването, прегръщането, сученето са общи за детето и младия примат. Усмивката, която е характерна само за човека, е един от механизмите на привързаност, появяващи се много рано у новороденото. Теорията за привързаността постепенно се е обогатила и в наше време тя надхвърля двойката майка - дете като обхваща и другите членове на обкръжението.
Привързаност е общ термин, който се отнася до моментните състояния на привързаност на индивида, които могат да се разделят на сигурна и несигурна привързаност. Да почувстваш привързаност, означава да се почувстваш сигурен и защитен. Обратното, човек с несигурна привързаност може да изпитва смесица от контрастни емоции спрямо обектите на привързаност: силна любов и зависимост, страх от отхвърляне, раздразнителност и бдителност. Може да се измъчва, че липсата на сигурност предизвиква едновременно желание за близост и гневна решителност да се накажат обектите на привързаност, при най-малкия знак за изоставяне. Този модел на несигурна привързаност е познат като "амбивалентна несигурност".
Поведение на привързаност се нарича най-обикновената форма на поведение, което демонстрира човек, който умее да получи и поддържа близост с друг различен и предпочитан индивид. Поведението на привързаност се отключва при раздяла или при заплаха от раздяла с обекта на привързаност. Елиминира се или се смекчава чрез близост, която според природата на заплахата, може да варира от елементарен визуален контакт, през физическа близост, придружена с успокояващи думи, но без контакт, до държане в обятията, прегръдки и милувки.
Привързаността и поведението на привързаност се базират на система на поведения на привързаност. Човек с амбивалентна привързаност например, може да има такъв действаш модел, който да счита другите за желани, но недостижими, а самият себе си като недостоен за помощ и любов и като несигурен обект на привързаност, отблъскващ, избухлив и агресивен.Отношения на привързаност могат да бъдат дефинирани при наличието на три ключови характеристики:

Задача 2. - Възникване и привързаност между майката и детето.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Общуване и възникване на привързаност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.