Образователна система


Категория на документа: Педагогика


По категоричен начин трябва да се определят функциите на помощник директора главно по отношение на границите на неговата управленско-педагогическа компетентност.Разглеждането на училището като автономна организация изисква нов подход за осигуряване на широка подкрепа на вземаните в училище управленски решения.
Ключов проблем за подобряването на системата за управление н образованието е повишаването на квалификацията на управленските педагогически кадри.
Специално внимание трябва да се отдели на следдипломната специализация с директори инспектори под различни форми.Като теми за разработване да се избират реални проблеми от собственото училище, от региона които да се разрешават чрез изследователски подход.
Да се реализира качествен нов подход към осигуряване на цялото образование и неговото управление и организация, с достатъчно научно методическа литература.

Литература
1."Сравнително образование''-Г.Бижков,
Н.Попов
2.www.dynot.net

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Образователна система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.