Нашата храна - урок за 1-ви клас


Категория на документа: Педагогика


 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ

"НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

ПЛАН-КОНСПЕКТ

УРОК ПО РОДЕН КРАЙ - 1-ви КЛАС

ТЕМА: "НАШАТА ХРАНА"

Изготвил: Проверил:

Благоевград 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Увод
2. Подготовка за урока
2.1.Теоретична подготовка за урока
2.2. Материали за онагледяване на урока
3. Цел на урока
4. Задачи:
4.1.Образователни задачи
4.2. Възпитателни задачи
4.3. Допълнителни задачи
5. Ход на урок

1. Увод

Още от древността основната задача на хората била да си набавят храна за деня. За тази цел те се придвижвали от едно място на друго. Днес хората получават храната си почти наготово, но култът към хляба не се е променил. Не напразно е казано, че "Никой не е по-голям от хляба!". Хлябът присъства на всички празници, ритуали и събития. Той е символ на "домашното огнище" и благополучие.

За всеки празник у нас се предвижда определен вид храна. Така се засилва нашето емоционално-ценностно отношение към него. Отношението ни към определените храни е според празничния календар.

Българите има едно специално отношение към гостите. За нас е дълг да посрещнем и нахраним ненадейно дошлите гости или предварително поканените.

2. Подготовка за урока

2.1. Теоретична подготовка

Храненето- то е главно условие за съществуването на всички живи организми и фактор, от който зависи протичането на жизнените процеси. Нашето съществуване зависи от зелените растения и от животните. Те ни дават хранителните вещества за поддържане на живота.
Основните съставки, необходими за удовлетворяване на нашите нужди , са еднакви за всички народи, но съставът на хранителните продукти и начинът на приготвяне, зависят от традициите, географските особености, равнището на развитие на тези народи.

Режимът на хранене е от изключително значение за правилното функциониране на организма. Той зависи от режима на различните дейности, които извършваме/училище, работа/ и от вида на дейността, която извършваме.

Най-лека е храната вечер преди лягане, за да не натоварваме излишно организмът и сънят ни да бъде лек и здравословен. Неправилният режим може да доведе до различни заболявания/гастрит, затлъстяване и др./. При правилният режим на хранене трябва да направим така, че учениците да бъдат удовлетворени, да изпитват чувство на засищане и удоволствие от храненето. Разнообразието идва от различната технология на приготвяне на храната и от правилното съчетание на продуктите. Децата трябва да разберат, че те могат и трябва да взимат решения, свързани с храната им и да насърчаваме формирането на хранителен динамичен стереотип, който ще им помага да подбират и разпределя правилно храната. Неправилното хранене и преяждането са болести на цивилизацията и трябва да се противопоставим на култа към изобилното и безпорядъчно съчетание на храната. Необходимо е да осмислят здравословното съчетание на храните и тяхното качество с нуждите на организма.

Хората са създали вещи, които обслужват момента на храненето. Организацията на хранене трябва да е такава, че да няма неща, които да дразнят. Покривката, приборите, съдовете, салфетките, вазата с цветя трябва да са естетически съчетани, така че да осигурят удобството, удоволствието на хранещите се и те да могат да се виждат; свещникът трябва да бъде толкова висок, че пламъчетата му да са над очите. Сервирането да бъде елегантно, сервиращите да създават добро настроение и да повишават жизнения тонус.

Етикетът на хранене е съвкупност от правила, които хората трябва да спазват по време на хранене. Тук влизат не само правилата за ползване на приборите, но и приличието, добрите маниери. По време на хранене хората се намират в компания на близки и приятели. Етикетът на хранене е свързан с традициите и обичаите. Той е различен за различните етнокултури.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нашата храна - урок за 1-ви клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.