Модернизация на детска градина и начално училище


Категория на документа: ПедагогикаРаботата по направлението е насочена към постигане на очакваните резултати по задължителните критерии на държавните образователни изисквания:
* По посока на ядрото Животински свят.
* По посока на ядрото Растителен свят.
* По посока на ядрото Естествена физическа среда и природни явления.

Педагогическа ситуация
Стр.9

Тема: ,,Котката-домашен любимец''
Ядро: Животински свят
Цели: Възприемане на домашните любимци. Възпитаване на умения за безопасни игри с домашни животни.
Очаквани резултати: Да има конкретни представи за домашните животни - котки. Да назовава и характеризира животни според средата на обитаване.

Педагогическа ситуация
Стр.15

Тема: ,, Пролет е ''
Ядро: Природни явления
Цели: Възприемане на природните картини през различните сезони. Обогатяване на информацията за промените на природата, които настъпват през пролетта.
Очаквани резултати: Де има конкретни представи за различните сезон- пролетта

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модернизация на детска градина и начално училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.