Модернизация на детска градина и начално училище


Категория на документа: Педагогика


Софийски унивеситет ,, Св. Климент Охридски''
Факултет по начална и предучилищна педагогика
Катедра: Предучилищна и начална училищна педагогика

Курсова работа № 2

"Модернизация на детска градина и начално училище''

Изготвшл: Петя Младенова Възложил: Проф. Здравкова
Фак. № 878

София
2010

Съдържание

I. Слабости в досегашното българско образование.
II. Възраст на постъпване на децата в 1ВИ клас.
III. Нормативна база на реформата в училище.
IV. Философия на промяната.
V. Характеристика на учебно помагало.

Слабости в досегашното българско образование.

Има два вида взаимодействие в образователния процес: Първият тип е субект - обектно взаимудействие. Вторият тип е субект - субектно взаимодействие. Разглежда се в две ситуации.
Характеристика на I ва Ситуация - Има субект-обектно педагогическо взаимудействие.

Отрицателно:
- Не се развива умението за собствено мнение и самостоятелност в образователния процес.
- Не се развива детската индивидуалност.
- Не се развиват творческите способности на детето.
- Не се стимулира интереса и мотивацията за учене.
- Учебното съдържание трябва да е ориентирано към зоната на близкото развитие, за да има развиващ ефект, а не към зоната на актуалното развитие - ориентирано към актуалното то задържа развитието на детето.

Полужително:

+ Формира се учебна дейност.

+ Има дисциплина.

+ Има определени програми, съдържание.

+ Има грижа за адаптиране на детето ,към училищните условия.
Характеристика на II РА Ситуация - Има субект - субектно педагогическо взаимудействие.

Отрицателно:
- Няма точно определено учебно съдържание.
- Няма грижа за адаптиране и интегриране на детето в училищната общност
- Не се работи за формиране на учебна дейност
- Учебното съдържание е ориентирано към актуалното, а не към близкото развитие и няма развиващ ефект.
Полужително:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модернизация на детска градина и начално училище 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.