Методиката като наука


Категория на документа: Педагогика


Урок за проверка и оценка
Този тип урок служи за оценка на резултатите от обучението и за проверка на формираността на съответните умения и навици. Той е мотивиран както от информативно - познавателните, така и комуникативнопрактическите цели.

Учебното съдържание се определя от учителя. Той може да провери и оцени ученика.

Макроструктурният модел включва само приложение на знания, умения и навици.

Синтетичен урок
Мотивирам е от информативно - познавателни и комуникативнопрактически цели.

Учебното съдържание се определя от учителя, който преценява при кои теми овладяването на нова информация ще бъде улеснено, ако се организира на основата на актуализацията или чрез тренировка и упражнение на учениците.
Всяка задача е свързана със следващата със смислови или логически връзки.

Подготовка на урок
1. Определяне на целите на урока - информативно - познавателни и комуникативнопрактически. Да бъде разбираем за учителя в чисто прагматичен аспект, за да постигнат учениците му резултат.
2. Уточняване на типа на урока - спираловидното структуриране на учебното съдържание по български език.
3. Конкретизиране на съдържанието на учебния материал за часа и определяне на обема и сложността му в съответствие с темата на урока, поставената цел и възможностите на учениците.
- научен анализ - да се потърсят връзките между новия и стария материал;
- логически анализ - последователността на представяне на новия материал;
- дидактически анализ - да се определят методите и похватите, за реализиране на целите на урока.
4. Да се определи (макро) структурата на урока.
5. Да се планират похватите.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методиката като наука 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.