Методика на обучението по ИИТ


Категория на документа: Педагогика


Пример:
На Фигура 1 е представена частично оформена молба. На Фигура 2 е дадено окончателното оформление на молбата. Опишете подробно какви стъпки ще използвате за да получите резултата на Фигура 2. Използвайте помощните менюта и диалогови прозорци, дадени след двете фигури.

Фигура 1

Фигура 2

Пример:

За да се акцентира на възможностите на текстообработващата система за вмъкване на графични обекти на вниманието на учениците се представя "Обява за конкурс за най- добра рисунка по случай 1 юни", "Покана за тържествено честване на 24 май", "Покана за парти", "Обява за концерт на популярна рок група" и т. н. За разработването на тези покани се използват художествен текст, създаден с MS WordArt , подходящи графични изображения, разположени на различни места в текста както и различни шрифтове и цветове на текста.

За сравнение и обобщение на различни обекти и процеси могат да се използват таблици. Част от информацията в таблиците е препоръчително да се попълва от учениците по време на дискусии и обобщителни уроци.
Пример: Последователност от действия за копиране на обект в софтуерно приложение от офис пакета на Microsoft.
1. Маркиране на обекта.
2. Извършване на операция Copy
Меню
Клавиатура
Мишка
Контекстно меню
Edit Copy
Ctrl+C

Copy
3.Позициониране на курсора в позиция за копиране на обекта.
4. Извършване на операция Paste
Меню
Клавиатура
Мишка
Контекстно меню
Edit Paste
Ctrl+ V

Paste

Пример: Обобщаване на видовете команди в MS DOS
Вътрешни
Външни
Системни
Файлове
Директо-рии
Диско-ве
Систем-ни
Файлове
Директории
Диско-ве
Дата и час-
Копиране-
Създаване- .........


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методика на обучението по ИИТ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.