Методи на социална работа с групи


Категория на документа: Педагогика


ж/ групата има ясно очертани граници;

з/ ръководителят е подходящ.

-типове попадения в група-

Условно могат да бъдат разграничени и следните проявления:

а/ стимулиращо изпълнението на задачата;
Условия за проявата на това поведение са:
- целта на груповата работа да е ясна;
- да не се отдава внимание на външния свят;
- обема на групата да е оптимален;
- членовете на групата да са със сходни референтни рамки;
- да е ясно кой е ръководителят.

Други необходими условия:
- мястото на груповата работа да с подходящо;
- членовете да проявяват усърдие;
- да им стремеж към една и съща цел;
- да се използват дарбите и опита на участниците;
- в случай на нужда да се ползва опит от вън /от специалисти/;
- да се стимулира участието на всеки член от групата;
- да се създаде добра организация;
- да се апелира към изпълнение на отделните задачи;
- да се стимулира отговорност към взаимоотношенията в групата;
- да се поддържа подходяща дистанция между членовете и ръководителя на групата;
- да се обръща внимание на аутсайдера в групата;
- да се обсъждат възникналите чувства в групата - "чувствата са факти";
- да се общува със "смущаващите" членове в групата;
- ръководителят да се противопоставя на подтискащата комуникация;
- да се обсъждат взаимоотношенията в групата;

б/ деструктивно поведение - пречи при изпълнение на задачата.
За отстраняването му помагат следните условия:

1. В групата да не се говори със заобикалки, което включва:
- когато някой изказва мнение, да не е под формата на въпрос;
- когато се има в предвид нещо конкретно, да не се използват неточни изрази като "общо взето", "по принцип", "така е прието" и т.н.
- когато "Х" иска да каже нещо на "У" да нс се обръща към цялата група;
- когато се дава мнение да не се употребява безличната форма "ние", "а:"" -1л. ед. ч 2. Ръководителя да се противопоставя на подтискащата комуникация, като под подтискаща комуникация се има в предвид:
- да не се използват трикове;
- да не се използва псевдокомпетентност, като се напада самочувствието на някой от членовете;
- да се зачита приноса на всеки от участниците в групата.

3. Всяка среща в групата да завършва с положителна обратна връзка.

тема 3: СТРУКТУРА НА МАЛКАТА ГРУПА

Цялото множество съществуващи социални групи могат да се разделят на няколко класа по големина:
- микрогрупи /минигрупи/;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи на социална работа с групи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.